sv
en

Cecilia Hallberg lämnar Lammhults Möbel AB

Cecilia Hallberg har beslutat sig för att lämna sin tjänst som VD för Lammhults Möbel AB, och har på egen begäran sagt upp sin anställning.

Cecilia började hos oss i september 2015, och vi tackar henne för den tid hon arbetat inom Lammhults Möbel AB. Under denna tid har bolaget genomgått betydande förändringar i såväl verksamheten som produktionsanläggningen, och Cecilia har haft en viktig roll i att leda detta förändringsarbete. Cecilia har varit en uppskattad ledare och arbetskamrat.

Vi önskar Cecilia all lycka i framtiden!

Lammhult 2017.03.15

Fredrik Asplund
CEO