Lammhults Design Groups Årsredovisning för 2018

Lammhults Design Groups Årsredovisning för 2018

Lammhults Design Groups årsredovisning för 2018 är nu tillgänglig på koncernens hemsida.

Frågor besvaras av Sofia Svensson, vd och koncernchef, telefon 072-732 32 39 eller Urban Ottosson, Interim CFO, telefon 076-785 51 44.
Denna information är sådan information som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2019 kl. 13.00 CET.

This information is information that Lammhults Design Group AB is obliged to make public pursuant to the Securities Markets Act. The information was submitted for publication at 27 March CET on 13.00 2019.
————————————————————
Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
https://news.cision.com/se/lammhults-design-group/r/lammhults-design-groups-arsredovisning-for-2018,c2773859
Följande filer finns att ladda ned:
https://mb.cision.com/Main/1855/2773859/1014687.pdf