Lammhults Design Group – Delårsrapport januari – juni 2019

Lammhults Design Group – Delårsrapport januari – juni 2019
Stororder om 60 mkr i juni och förbättrat rörelseresultat för andra kvartalet
”Under det andra kvartalet erhöll koncernen en av sina största order någonsin om ca 60 mkr till Dubai Municipality. Ordern till affärsområde Library Interiors är i sig en milstolpe och ett resultat av den ökade satsningen på våra exportmarknader. Totalt uppgick orderingången för andra kvartalet till 321,7 mkr (267,9).

Nettoomsättningen uppgick till 234,0 mkr (238,1), där minskningen i sin helhet är hänförlig till de delar av verksamheten som avyttrades förra året. Det var ett resultatmässigt bra kvartal, koncernen förstärkte sin bruttomarginal och har god stabilitet på kostnadssidan. Vi ökade därmed rörelseresultatet till 15,4 mkr (12,8), en förbättring med 20%. Rörelsemarginalen ökade till 6,6% (5,4) och resultat per aktie ökade till 1,25 kr (1,05), en förbättring med 19%.

Marknadsutvecklingen förbättrades under andra kvartalet jämfört med det första. Vi såg en återhämtning i efterfrågan på den skandinaviska marknaden för planmöbler, samtidigt som koncernen ökade exportförsäljningen inom framförallt akustikprodukter. Koncernen fortsätter samordningen och satsningarna för att stärka exportpositionen på de viktigaste marknaderna. ”

Sofia Svensson, VD och koncernchef

1 april – 30 juni 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 234,0 mkr (238,1)
· Rörelseresultatet ökade till 15,4 mkr (12,8)
· Rörelsemarginalen ökade till 6,6% (5,4%)
· Resultatet per aktie ökade till 1,25 kr (1,05)

1 januari – 30 juni 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 456,9 mkr (470,0)
· Rörelseresultatet ökade till 26,8 mkr (22,2)
· Rörelsemarginalen ökade till 5,9% (4,7%)
· Resultatet per aktie ökade till 2,29 kr (1,68)
För mer information, kontakta vd Sofia Svensson, 072-732 32 39 / Sofia.Svensson@lammhultsdesigngroup.com

Denna Information är sådan information som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 kl. 14.15 CET.
————————————————————
Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
https://news.cision.com/se/lammhults-design-group/r/lammhults-design-group—delarsrapport-januari—juni-2019,c2862627
Följande filer finns att ladda ned:
Rapport Q2
Q2-presentation 2019