Ändrat datum för bokslutskommuniké 2019

Ändrat datum för bokslutskommuniké 2019

 

Datum för bokslutskommuniké 2019 har ändrats till 4 februari 2020.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svensson, VD sofia.svensson@lammhultsdesigngroup.com +46 727 32 32 39 eller

Daniel Tell, CFO daniel.tell@lammhultsdesigngroup.com +46 706 36 75 78

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5
december 2019 kl. 15.00 CET.
————————————————————
Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
https://news.cision.com/se/lammhults-design-group/r/andrat-datum-for-bokslutskommunike-2019,c2983988
Följande filer finns att ladda ned:
https://mb.cision.com/Main/1855/2983988/1156831.pdf Pressmeddelande ändrat datum för bokslutskommuniké 2019