Valberedning inför Lammhults Design Groups årsstämma 2021 utsedd

Valberedning inför Lammhults Design Groups årsstämma 2021 utsedd
Valberedning inför Lammhults Design Groups årsstämma 2021 utsedd
Lammhults Design Group AB meddelar härmed att en valberedning utsetts inför årsstämman 2021.

Valberedningen har i uppgift att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera. Valberedningen inför årsstämman 2021 utgörs av: 

· Santhe Dahl, utsedd av Scapa Capital AB
· Jerry Fredriksson, utsedd av Canola AB
· Sune Lundqvist, utsedd av Input Interiör Sweden AB
· Gunnar Sjöberg, utsedd av familjen Sjöberg

Santhe Dahl har utsetts till valberedningens ordförande. Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via epost till:

valberedning@lammhultsdesigngroup.com

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 5 mars 2021, dvs. sju veckor före årsstämman som hålls den 27 april 2021.

För mer information, vänligen kontakta valberedningens ordförande:

Santhe Dahl, telefon 070-551 30 55
————————————————————
Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
https://news.cision.com/se/lammhults-design-group/r/valberedning-infor-lammhults-design-groups-arsstamma-2021-utsedd,c3234616
Följande filer finns att ladda ned:
https://mb.cision.com/Main/1855/3234616/1333136.pdf Pressmeddelande ang valberedning