Inredning och teknisk integration för framtidens bibliotek

Med lång erfarenhet av biblioteksinredning och framsynta insikter i framtidens bibliotek har koncernens affärsområde Public Interiors fått spela en framträdande roll i flera spännande biblioteksprojekt och planeringen av hela kultur- och medborgarhus. Ett projekt från 2015 som sticker ut i mängden hittar vi i Kongsberg, Norge och Kulturhuset Krona.

Bibliotek: Kongsberg

Kulturhuset Krona är en samlingspunkt i regionen. I huset finns utbildningar, ett laboratorium, biografer, teaterscen, aula, kontor – och givetvis bibliotek. Både ett högskolebibliotek och ett kommunalt bibliotek. Det är två hypermoderna bibliotek med spektakulära mötes-rum och den senaste interaktiva tekniken integrerad. En förebild för hur ett kunskaps- och upplevelsecentrum ska se ut 2015.

Det är två hypermoderna bibliotek med spektakulära mötesrum och den senaste interaktiva tekniken integrerad. En förebild för hur ett kunskaps- och upplevelsecentrum ska se ut 2015

Projektet är ett samarbete mellan det kommunala biblioteket, Public Interiors i Norge och danska Redia. Den inno-vativa inredningen är utformad av Lykke Bøning Jørgin, inredningsarkitekt på Lammhults Biblioteksdesign. Elisabeth Bergstrøm är bibliotekschef och har varit engagerad i framväxten av det nya kulturhuset och biblioteket.

”När Kongsbergs nya bibliotek skulle inredas var vi anställda angelägna om att själva få vara med och påverka och välja lösningar i tät dialog med inredningsarkitekten. Det fick vi och resultatet blev ett gott samarbete som gett oss funktionella lokaler där vi trivs och som fungerar bra i den dagliga driften. Särskilt nöjda är vi med barn-avdelningen som med sina möbler och färger lockar både vuxna och barn. Att de vuxna får sitta bekvämt är viktigt för att barnen ska få gott om tid till sina biblioteksbesök.”