Ökad tillväxt och breddat erbjudande

I linje med koncernens strategi att växa med lönsamhet har tre förvärv genomförts under 2016. Ragnars, med sina erkänt spännande designlösningar, och Morgana och S-Line. De förvärvade bolagen får olika roller i koncernen.

Ragnars fortsätter som eget bolag och varumärke inom Lammhults Design Group. Morgana går in under Abstractas ledning men drivs vidare som eget bolag och varumärke. S-Line i sin tur har integrerats med Abstracta och ingår nu i bolagets erbjudande. Med S-Lines kunskap och produkter får Abstracta ytterligare bredd i sitt erbjudande med akustikprodukter.

S-Line.

Ragnars är ett spännande tillskott i koncernens designerbjudande för offentliga miljöer. Bolaget har en historia av innovativa designlösningar och en förmåga att gå sin egen väg som marknaden uppskattar.

Morgana skapar möjligheter för alla kontor och offentliga miljöer som söker flexbilitet. Fokus ligger på att ta fram anpassade inredningslösningar och i sortimentet finns glasväggar, möbler och ljudabsorbenter. Med Morgana får Abstracta och koncernen en ökad kontaktyta mot marknaden och resurser att möta ett växande behov av akustikinredning.

I S-Line får Abstracta tillgång till mer än 30 års erfarenhet av att utveckla och tillverka akustikprodukter och kan därmed bredda sitt erbjudande ytterligare.