Analysunderlag

Lammhults Design Group

Lammhults Design Groups B-aktie noteras sedan 2006-10-02 på Nasdaq OMX Nordiska Börs, Nordic Small Cap. Under perioden 2006-10-02 till 2008-06-16 var aktien noterad under den tidigare firman Expanda AB, men från och med 2008-06-17 har aktien varit noterad under företagsnamnet Lammhults Design Group och med kortnamnet LAMM B. Under perioden 1997-06-25 till 2006-10-01 var aktien noterad på Stockholmsbörsens O-lista, fram till 1999-06-06 under den tidigare firman R-vik Industrigrupp AB och därefter under firman Expanda AB. Vid utgången av 2019 uppgick Lammhults Design Groups aktiekapital till 84 481 040 kr, fördelat på 1 103 798 A-aktier med vardera 10 röster och 7 344 306 B-aktier med vardera 1 röst.

Aktiedata

2016 2017 2018 2019 2020
Antal aktier vid årets slut, tusental 8 448 8 448 8 448 8 448 8 448
Resultat per aktie före utspädning, kr 3.90 3.97 2.69 6.51 -1.31
Resultat per aktie efter utspädning, kr 3.90 3.97 2.69 6.51 -1.31
Kassaflöde per aktie, kr 4.40 6.93 10.70 8.10 14.07
Eget kapital per aktie före utspädning, kr 50.95 52.01 53.97 58.97 55.96
Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 50.95 52.01 53.97 58.97 55.96
Börskurs vid årets slut, kr 57.50 47.40 40.90 62.60 37.20
Högsta betalkurs 63.00 83.00 52.60 66.00 69.00
Lägsta betalkurs 36.30 44.40 38.80 41.10 31.10
Börskurs/eget kapital, % 113 91.80 75.78 106.16 66.48
P/E-tal 15 12 15.20 9.62 -28.40
Direktavkastning, % 3.5 4.2 4.90 0 0
Utdelningsandel, % 51 51 74 0 0

Aktiekapitalets utveckling

Transaktioner År Förändring av aktiekapital Totalt aktiekapital
Bolagsbildning 1997 500 000 500 000
Nyemission 1997 80 223 330 80 723 330
Nyemission 1997 2 457 710 83 181 040
120 000 optionsrätter utgavs för nyteckning av B-aktier 1999
Nyemission 2001 1 300 000 84 481 040
75 000 optionsrätter utgavs för nyteckning av B-aktier 2008
35 000 optionsrätter utgavs för nyteckning av B-aktier 2009

Aktieslag

Aktieslag Antal aktier Antal röster Andel av aktiekapital i % Andel av röster i %
A-aktier 1 103 798 11 037 980 13.1 60.0
B-aktier 7 344 306 7 344 306 86.9 40.0
Summa 8 448 104 18 382 286 100.0 100.0