en
sv

Revisorer

Vid årsstämman den 29 april 2015 omvaldes revisionsbolaget KPMG AB, med Emil Andersson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.