Utdelningspolicy och utdelning

Utdelningspolicy

Lammhults Design Groups finansiella mål över en konjunkturcykel är att utdelningsandelen, med beaktande av koncernens långsiktiga kapitalbehov, skall uppgå till ca 40 procent av vinsten efter skatt.

 

Utdelningshistorik

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Utdelning per aktie 1.75 2.00 2.00 2.00 0 0
Total utdelning, mkr 14.8 16.9 16.9 16.9 0 0