en
sv

Utdelningspolicy och utdelning

Utdelningspolicy

Lammhults Design Groups finansiella mål över en konjunkturcykel är att utdelningsandelen, med beaktande av koncernens långsiktiga kapitalbehov, skall uppgå till ca 40 procent av vinsten efter skatt.

Utdelning 2016

Efter balansdagen har styrelsen föreslagit följande utdelning. Utdelningen blir föremål för fastställelse på årsstämman den 27 april 2017.

Utdelningshistorik

2015 2016 2017
Utdelning per aktie 1.75 2.00 2.00
Total utdelning, mkr 14.8 16.9 16.9