Library interiors

Vad affärsområdet gör och dess organisation

Library Interiors utvecklar, marknadsför och säljer attraktiva och funktionella inredningar och produktlösningar för bibliotek. Affärsområdet arbetar dels med projektförsäljning av totala inredningslösningar genom varumärkena Schulz Speyer och BCI och med eftermarknadsförsäljning av möbler och förbrukningsmaterial genom Eurobib Direct, en webbaserad försäljningskanal.

Affärsområdet består av bolagen Lammhults Biblioteksdesign AB i Lund, Sverige, Lammhults Biblioteksdesign A/S med dotterbolag i Holsted, Danmark och Schulz Speyer Bibliothekstechnik AG med dotterbolag i Speyer, Tyskland, Belgien, Storbritannien och Frankrike.

Verksamheten består huvudsakligen av utveckling, marknadsföring, och försäljning av olika inredningsprodukter. Via egna inredningsarkitekter lägger vi också stora resurser på att hjälpa kunderna att hitta egna och kreativa inredningslösningar samt kreativa specialprodukter.

Kunder

Library Interiors verksamhet riktar sig mot alla sorters bibliotek; kommunala bibliotek, universitetsbibliotek, skolbibliotek med mera. Geografiskt fokus ligger på Europa även om affärsområdet kontinuerligt får order från andra delar av världen, framför allt Nordamerika, men även Mellanöstern och Nordafrika.

  • www.bci.dk

    Med över 60 år i branschen är BCI världsledande inom biblioteksinredning. Man har en ledande position när det gäller skräddarsydda speciallösningar, och har under flera decennier samarbetat med några av världens främsta arkitekter för att ta fram unika inredningar, inte bara för stora internationella projekt, utan även för mindre, lokala inredningsprojekt.

  • www.eurobib.se

    Med ett sortiment på närmare 1500 biblioteksrelaterade produkter, stödjer Eurobib Direct varje biblioteks behov av förbrukningsartiklar, exponeringslösningar och kompletterande inredningsprodukter. Här finns allt från bokvårdsprodukter och mediaförvaring till spännande barnmöbler och klassiska bokvagnar.

  • www.schulzspeyer.de

    Genom att tillhandahålla heltäckande designlösningar till bibliotek och andra offentliga platser arbetar Schulz Speyer hårt för att skapa morgondagens bibliotek, idag. Varumärket är kundcentrerat, med projektlösningar framtagna utifrån marknadsundersökningar och förslag från slutanvändare. Kärnkompetensen ligger i att möta individuella behov när det gäller både design och utveckling.