en
sv

Fortsatt lönsam tillväxt

FREDRIK ASPLUND, VD OCH KONCERNCHEF

 

För mig står datumet den 17 augusti 2015 för årets viktigaste ögonblick. Då tillträdde jag som vd och koncernchef och fick förtroendet att utveckla vad jag anser vara Sveriges främsta designkoncern och en portfölj med några av möbelbranschens starkaste varumärken. Det är också i den kombinationen av en spännande designbransch och varumärken jag hittar min drivkraft.

_R6B4792_Fredrik-Asplund

 

Det har bara hunnit gå några månader och jag är fortfarande ödmjuk inför allt jag har kvar att lära, även om jag inte är någon novis på möbelmarknaden. Jag har börjat med att gå på djupet med koncernens styrkor och möjligheter och vill peka på sju strategiska styrkor som motiverar en investering i Lammhults Design Group.

Sju skäl att välja Lammhults Design Group

  1. Våra varumärken. Alla med en stark position inom sin nisch och på sin marknad. En stark tillgång som är vår vikti- gaste resurs för fortsatt marknadsframgång.
  2. En stabil strategisk grund efter att ha renodlat, fokuserat och effektiviserat verksamheten i en rad strukturåtgärder och produktionsinvesteringar. Här finns potential till ökade marginaler.
  3. Vår starka innovationskraft som är ett resultat av vårt målmedvetna Design Management. Ett möbelföretags framgång mäts i lanseringarnas strålkastarljus och vi är väl medvetna om att vi alltid måste ligga steget före våra konkurrenter.
  4. Goda marknadsutsikter. Vi har stabila marknader som just nu är i tillväxt i flera geografiska områden.
  5. Kostnadskontroll. Vi är ju smålänningar!
  6. Hållbarhet är en naturlig del av vår strategi som vi arbetat med länge. Viktigast är hänsynen om vår miljö och den natur som finns runt omkring oss. Men vi har också insett att hållbarhet har fler dimensioner, inte minst en ekonomisk: att spara naturens resurser sparar också koncernens.
  7. Vår finansiella styrka. Lammhults Design Group står på stabil finansiell grund med fristående bolag som självständigt utvecklas på sina marknader. Min roll är till stor del att förvalta och vidareutveckla det som byggts upp. Vår långsiktiga strategi handlar om lönsam tillväxt. Vi ska växa år för år. I första hand genom organisk tillväxt, men också genom att använda de resurser vi har till förvärv. Dock aldrig på bekostnad av lönsamheten.

Fler förvärv i sikte

Just nu letar vi e er lämpliga kandidater att förvärva. Bolag inom inredning med starka varumärken som kompletterar vår nuvarande portfölj och ger oss tillgång till nya marknader eller produktsegment. Vi har de finansiella musklerna och organisationen för att åstadkomma det.

Slutligen vill jag tacka alla medarbetare, samarbetspartners och kunder för ett starkt 2015. Jag vill även tacka styrelsen för ett gott och inspirerande samarbete och självklart alla aktieägare för ert förtroende för bolaget och oss som leder det. Nu tar vi oss an 2016 med ännu större energi och driv.