en
sv

Public interiors

Vad affärsområdet gör och dess organisation

Public Interiors utvecklar, marknadsför och säljer attraktiva och funktionella inredningar och produktlösningar för offentliga miljöer, främst bibliotek. Affärsområdet ägnar sig dels åt projektförsäljning av totala inredningslösningar, dels åt eftermarknadsförsäljning med möbler och förbrukningsmaterial. Affärsområdet består av bolagen Lammhults Biblioteksdesign AB i Sverige, Lammhults Biblioteksdesign A/S i Danmark och Schulz Speyer Bibliothekstechnik AG i Tyskland med dotterbolag.

Kunder

Public Interiors arbetar i nära samarbete med arkitekter och inredare som utformar och föreslår inredning för slutkunderna. Public Interiors slutkunder är huvudsakligen aktörer vars verksamhet finansieras med offentliga medel, till exempel kommuner.

  • www.bcilibraries.com

    Med över 60 år i branschen är BCI världsledande inom biblioteksinredning. Man har en ledande position när det gäller skräddarsydda speciallösningar, och har under flera decennier samarbetat med några av världens främsta arkitekter för att ta fram unika inredningar, inte bara för stora internationella projekt, utan även för mindre, lokala inredningsprojekt.

  • www.eurobib.se

    Med ett sortiment på närmare 1500 biblioteksrelaterade produkter, stödjer Eurobib Direct varje biblioteks behov av förbrukningsartiklar, exponeringslösningar och kompletterande inredningsprodukter. Här finns allt från bokvårdsprodukter och mediaförvaring till spännande barnmöbler och klassiska bokvagnar.

  • www.schulzspeyer.de

    Genom att tillhandahålla heltäckande designlösningar till bibliotek och andra offentliga platser arbetar Schulz Speyer hårt för att skapa morgondagens bibliotek, idag. Varumärket är kundcentrerat, med projektlösningar framtagna utifrån marknadsundersökningar och förslag från slutanvändare. Kärnkompetensen ligger i att möta individuella behov när det gäller både design och utveckling.

Nyckeltal

Enhet 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoomsättning mkr 260.7 257.5 217.3 237.0 244.8
Rörelseresultat* mkr 7.1 16.6 13.9 20.3 23.8
Rörelsemarginal % 2.7 6.4 6.4 8.6 9.7
Sysselsatt kapital mkr 153.9 135.8 132.9 130.7 128.6
Avkastning på sysselsatt kapital % 5.2 11.9 11.0 15.8 18.4
Investeringar mkr 2.3 2.4 2.0 3.4 1.9
Medelantal anställda 141 133 124 106 110

* exkl administrationsersättning till moderbolaget. Affärsområdets ekonomiska utveckling enligt ovan är redovisad enligt IFRS.