Lammhults Design Group representeras på Salone del Mobile, 12-17 april i Milano, genom dotterbolaget Lammhults Möbel AB

Dotterbolaget Lammhults Möbel AB har funnits representerat i Milano i över trettio år under den största årliga designhändelsen i världen, Salone del Mobile, som nu äger rum för 55:e gången. Tillsammans med flera av branschens viktigaste, internationella varumärken ställer Lammhults ut i hall 16, och i monter D22 presenterar företaget sin senaste kollektion. Lammhults har en exportandel på drygt 40 % och ambitionen är att öka denna siffra ytterligare. Milano är en viktig mötesplats för befintliga och nya, internationella affärskontakter. På årets mässa visar Lammhults nyheter från såväl befintliga formgivare som helt nya designsamarbeten. Nya, internationella designsamarbeten:Den tyska formgivarduon Marcus…

Read More

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Lammhults Design Group AB (publ), org.nr 556541-2094, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2016 klockan 17.00 i koncernens lokaler på Lammengatan 2 i Lammhult. Rätt till deltagande i årsstämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 april 2016, dels senast klockan 12.00 fredag den 22 april 2016 anmäla sitt deltagande till bolaget. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman kan göras per post till bolagets adress: Lammhults Design Group AB, Box 75, 360 30 LAMMHULT, per fax 0472-26 96 73 eller per e-post…

Read More

Nytt datum för Lammhults Design Groups bokslutskommuniké: den 12 februari 2016

Lammhults Design Group kommer att lämna bokslutskommuniké för 2015 den 12 februari 2016. Tidigare kommunicerat datum var den 6 februari 2016. Årsstämma kommer att hållas den 28 april 2016 i Lammhult. Samma datum kommer även rapporten för det första kvartalet 2016 att lämnas. Lammhult den 6 november 2015 Lammhults Design Group AB Fredrik Asplund VD och koncernchef Frågor besvaras av Fredrik Asplund, VD och koncernchef, telefon 070-862 20 38, eller Stefan Liljedahl, CFO, telefon 076-868 46 88 Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2015 klockan 10:00

Read More

Lammhults Design Group flyttar Ire Möbel ABs produktion i Tibro till Lammhult

Förhandling har inletts om att flytta Ires produktion i Tibro till Lammhults Möbel ABs produktionsanläggning i Lammhult. Ire Möbel AB blir kvar i Tibro med ledning, försäljning, marknad och utveckling. Produktionsflytten kommer att vara genomförd till halvårsskiftet 2016.  Samtliga 11 medarbetare i produktionen kommer att erbjudas att flytta med.  Konsolideringen av produktionen till Lammhult, där en framgångsrik utveckling av ett industrialiserat möbelhantverk genomförts, möjliggör fortsatt flexibel och orderstyrd tillverkning i Sverige. Åtgärden stödjer Ires tillväxtplan att med tidlösa och hållbara produkter ge medvetna konsumenter tillgång till stor valfrihet med fortsatt korta leveranstider. Produktionsflytten i kombination med pågående strukturåtgärder i Lammhults…

Read More

Ny VD för Abstracta AB

Peter Jiseborn har anställts som ny VD för dotterbolaget Abstracta AB och han börjar sin anställning den 1 februari 2016. Peter kommer närmast från Swedese Möbler AB, där han varit VD sedan 2004. Innan dess var han VD för Söderbergs Möbler AB under fyra år. ”Vi är mycket glada att kunna meddela att en så erfaren och kompetent person som Peter kommer att leda och utveckla Abstracta AB. Peter har en dokumenterad och gedigen erfarenhet, såväl operationellt som strategiskt, att driva lönsam affärsutveckling. Peters engagerande ledarskap och starka resultat- och målfokus, ger goda förutsättningar för fortsatt framgång för Abstracta AB”,…

Read More

Norska Fora Form AS, dotterbolag till Lammhults Design Group AB, har tecknat ett nytt ramavtal med Avinor

Den nya terminalen Pir nord på Oslos flygplats inreds med möbler från Fora Form i Ørsta. Vi är stolta över att ha vunnit en ny prestigeorder, värd över 5 MNOK, om hela 1700 sittplatser på Oslos flygplats Gardermoen. Möblerna är en ny version av de terminalmöbler som vi levererade till flygplatsens premiär 1997 – ett avtal som vi med stor glädje har haft ända fram till i dag. Vi hoppas och tror att det nya ramavtalet kommer att ge oss flera positiva effekter under lång tid framöver. Norsk design och tillverkning Terminalmöbeln Transit 24 är utvecklad av Torsteinsen Design AS…

Read More

Ny VD och koncernchef för Lammhults Design Group AB

Fredrik Asplund har anställts som ny VD och koncernchef i Lammhults Design Group AB och börjar sin anställning den 17 augusti 2015. Fredrik Asplund ersätter Anders Rothstein, som beslutat att lämna VD-posten efter sex år. "Vi är mycket nöjda med att kunna anställa en så erfaren och kompetent person för att leda Lammhults Design Group i nästa steg av koncernens utveckling. Huvuduppgiften är att öka takten i den organiska tillväxten såväl som att arbeta med förvärvsmöjligheter och att leverera ökad lönsamhet. Lammhults Design Group är ett mycket gediget företag med många skickliga medarbetare och jag vill tacka avgående VD, Anders…

Read More

Ny VD för Lammhults Möbel AB

Cecilia Hallberg har anställts som ny VD för dotterbolaget Lammhults Möbel AB och börjar sin anställning senast den 1 november 2015. Cecilia kommer närmast från Åhléns, där hon ansvarar för och leder bolagets sortiments- och designutveckling. ”Jag är mycket nöjd med att kunna knyta en så erfaren och kompetent person att leda och utveckla Lammhults Möbel AB på vår fortsatta satsning på̊ lönsam tillväxt. Cecilia har en dokumenterad och gedigen erfarenhet, såväl operationellt som strategiskt, att driva lönsam affärsutveckling som både affärsområdesansvarig och vd. Att Cecilia dessutom har internationell erfarenhet, goda ledarskapskvalitéer samt starkt resultat- och målfokus, ger goda förutsättningar…

Read More

Rapport från årsstämma den 29 april 2015

Årsredovisningen för 2014 fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Beslutades att disponera resultatet i enlighet med framlagt förslag innebärande att 1,50 kr per aktie utdelas till aktieägarna. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes måndagen den 4 maj 2015. Utdelning beräknas ske genom Euroclear Swedens försorg torsdagen den 7 maj 2015. Till styrelseledamöter omvaldes Peter Conradsson, Maria Edsman, Jörgen Ekdahl, Jerry Fredriksson och Anders Pålsson, medan nyval skedde av Maria Bergving. Maria Bergving är Vice President Marketing & Communications inom ASSA ABLOY Group. Till styrelseordförande omvaldes Anders Pålsson. Till bolagets revisor omvaldes KPMG AB, med Emil Andersson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa ordinarie…

Read More