Finansiell kalender

Finansiell information lämnas regelbundet i form av delårs-rapporter publicerade som pressmeddelanden, press-meddelanden rörande nyheter och viktiga händelser samt årsredovisningar. Presentationer och telefonkonferenser för finansanalytiker, investerare och media lämnas samma dag som delårs- och helårsrapporter publiceras, samt i samband med publicering av annan viktig information.