Hållbarhetsstrategi

Lammhults Design Group designar, köper in och producerar produkter med respekt för miljö, hållbarhet och människor.

Ragnars, Plus Table Screen

Bolaget integrerar ett framåtsträvande och ambitiöst hållbarhetsarbete i sin långa tradition av tidlös design, goda kvalitet och betydande produktlivslängd.

Tidlös design och slitstarka premiumprodukter passar väl in i koncernens strategi att utveckla produkter och tjänster anpassade för cirkulär ekonomi. Lammhults Design Group kommer fortsätta att utveckla olika affärskoncept som stärker bolagets position i premiumsegmentet.

Med hjälp av framtagna processer för återanvändning och renovering kommer koncernens klimatavtryck att minskas. Hållbarhetsstrategin blir en central del i affärsstrategin, vilket gynnar såväl bolagets lönsamhet som Lammhults Design Groups ambition att bli det naturliga valet för koncernens intressenter.