Rapporter

Lammhults Design Group presenterar varje år löpande finansiella delårsrapporter och en årsredovisning.

Tyst period

Vi iakttar en så kallad tyst period i samband med kvartalsrapporteringar. Den tysta perioden utgörs av en månad före rapporteringsdagen i respektive kvartal. Ingen finansiell kommunikation med media, investerare, analytiker eller övriga genomförs under den tysta perioden före offentliggörandet av kvartalets resultat. Under den tysta perioden är det förbjudet för personer i ledande ställning och de som ingår i företeckningen över personer som deltar i upprättandet av delårsrapporter att handla med bolagets finansiella instrument.