Investeringsstrategi

Lammhults Design Groups strategi bygger på att vi investerar långsiktigt i bolag med egna produkter och varumärken. Förvärvskandidater ska ha utvecklingspotential och verka inom inrednings- och möbelbranschen samt ha en relevant storlek och en etablerad hållbarhetsagenda.

Lammhults Möbel, A22

Våra investeringskriterier

  • Företaget har en designprofil som passar ihop med Lammhults Design Group
  • Produktsegmentet har en positiv framtidsprognos och visar lönsam tillväxt
  • Möjlighet till gynnsam position i värdekedjan
  • Potential för geografisk expansion
  • Agerar på marknaden med egna produkter under egna varumärken med bas i norra Europa
  • Produktsortiment: möbler, belysning, mattor och akustik
  • Kundsegment: Offentliga miljöer, kontor och hem.
  • Lönsam verksamhet med en omsättningsstorlek som passar vår ägarstyrningsmodell
  • Potential för geografisk expansion
  • Att vi kan tillföra mervärde till företaget