Revisorer

Vid årsstämman i Lammhults Design Group den 7 maj 2024 valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Sofia Götmar-Blomstedt som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.