Revisorer

Vid årsstämman den 3 maj 2023 valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Sofia Götmar-Blomstedt som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.