Valberedning

Valberedningen i Lammhults Design Group består av följande personer:

Santhe Dahl · Utsedd av Scapa Capital AB

Jerry Fredriksson · Utsedd av Canola AB

Sune Lundqvist · Utsedd av Input Interiör AB

Oskar Berglund · Utsedd av Spiltan Fonder

Om du har frågor eller förslag till valberedningen är du välkommen att kontakta oss via e-post till valberedning@lammhultsdesigngroup.com