Årsstämma

Årsstämman kommer att hållas tisdagen den 7 maj 2024 på Abstracta, Lammengatan 2, i Lammhult.

Handlingar

Handlingar årsstämman 2024

Handlingar årsstämman 2023

Handlingar årsstämman 2022

Handlingar årsstämman 2021

Handlingar årsstämman 2020

Handlingar årsstämman 2019