Årsstämma

Årsstämma i Lammhults Design Group AB (publ) ägde rum torsdagen den 28 april 2022 i Lammhult.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till Lammhults Design Group via e-post, irene.sandstedt@lammhultsdesigngroup.com, eller på adress Lammhults Design Group, Att: Bolagsstämmoärenden, Box 75, 360 30 Lammhult. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast torsdagen den 10 mars 2022.

Anmälan om deltagande i stämman kan göras per post till adressen: Lammhults Design Group AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, på https://anmalan.vpc.se/Euroclearproxy eller via telefon 08-402 92 45.

Årsredovisning 2021

Handlingar

Handlingar från årsstämman 2022

Handlingar från årsstämman 2021

Handlingar från årsstämman 2020

Handlingar från årsstämman 2019