Strategisk agenda

För att optimera bolagets resurser, verka i en tydlig riktning och förbli konkurrenskraftiga har vi valt ut fyra målsättningar som vi arbetar efter.

Abstracta, Holly

Värde
”Kontinuerlig utveckling av koncernvärdet”
Vi ökar värdet på koncernen genom tillväxt, effektivitet och synergier.

Innovation
”Steget före genom premiumdesign”
Vi ska vara ledande både vad gäller produkter och processer.

Hållbarhet
”Alltid på agendan”
Vi har hållbarhet som en central del i vår affärsstrategi.

Relationer
”Intressenternas första val”
Vi ska vara det främsta valet för kunder, inredningsarkitekter, aktieägare och anställda.