Library Interiors

Library Interiors utvecklar, marknadsför och säljer inredningar och produktlösningar till främst bibliotek. Affärsområdet ägnar sig dels åt projektförsäljning av kompletta inredningslösningar genom Schulz Speyer och BCI, dels åt eftermarknadsförsäljning av möbler och förbrukningsmaterial genom Eurobib Direct, som är en katalog- och webbaserad verksamhet.

Ål Bibliotek, Norge. Fotograf Helge Eek

Årets resultat 2022

 

Nettoomsättning: 271,2 Mkr (270,4)
Rörelseresultat: 18,6 Mkr (28,3)
Andel av verksamheten: 33 %

Största marknaderna
Frankrike, Tyskland, Sverige, Danmark och Storbritannien

Varumärken
BCI, Eurobib Direct, Schulz Speyer

 

Library Interiors verksamhet riktar sig mot alla sorters bibliotek; kommunala bibliotek, universitetsbibliotek, skolbibliotek med mera. Geografiskt fokus ligger på Europa även om affärsområdet kontinuerligt får order från andra delar av världen, framför allt Nordamerika, men även Mellanöstern och Nordafrika.

Verksamheten består huvudsakligen av utveckling, marknadsföring, och försäljning av olika inredningsprodukter. Via egna inredningsarkitekter lägger vi också stora resurser på att hjälpa kunderna att hitta egna och kreativa inredningslösningar samt kreativa specialprodukter.

Den största delen av försäljningen går till projekt, det vill säga när ett nytt bibliotek byggs eller när ett befintligt bibliotek bygger om eller byter inredning. Library Interiors har även direkt försäljning av enstaka produkter under varumärket Eurobib Direct. Det är en onlineförsäljning via egen webbshop samt katalogsförsäljning av eftermarknadsprodukter. En tredjedel av försäljningen går till de skandinaviska länderna Sverige, Danmark och Norge. Den största enskilda marknaden är Frankrike som står för cirka 20 procent av försäljningen, den näst största marknaden är Tyskland.

 

 

Varumärken