Historia

1988

Idén föddes av ett antal entreprenörer runt Växjö att under namnet Bergkronan starta ett regionalt investmentbolag. Ett flertal sågverk och verkstadsföretag förvärvades. Målsättningen var börsnotering inom 5 år.

1994

Förvärv av det noterade investmentbolaget Sydostinvest, där bla Lammhults Möbel ingick. Koncernen ändrar namn till Rörviksgruppen.

1997

Namnändring till R-vik Industrigrupp. Sågverksdelen knoppas av och noteras under bolagsnamnet Rörvik Timber.

1999

R-vik Industrigrupp förvärvade det börsnoterade Expanda, där bl.a. Abstracta ingick. Lammhults följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) och integrerar miljö-, social- och styrningsprinciper i vår investeringsanalys, beslutsfattande, ägarpolicy och praxis.

2000

Förvärv av Eurobib från BTJ.

2001

Förvärv av Voice Förvärv av BCI.

2006

Förvärv av Schulz Speyer.

2008

Expanda bytte namn till Lammhults Design Group. Förvärv av Ire Möbel och IFBD (BCI).

2009

Förvärv av NBLC Systemen (BCI) och SchulzSpeyer Benelux (SchulzSpeyer).

2010

Förvärv av Harmonie Projects (SchulzSpeyer) och Borks (Abstracta).

2012

Scandinavian Eyewear avyttrades. Verksamheten renodlas till möbler och inredning.

2013

Förvärv av Fora Form.

2016

Förvärv av Morgana och S-live.

2017

Förvärv av Ragnars.

2018

Varumärkena Voice och Ire avyttras.

2019

Koncernens största order någonsin. Designkoncept och inredning till ett bibliotek i Dubai.

2020

Negativa marknadseffekter orsakade av pandemin.

2021

Fortsatt utveckling av koncernen för långsiktig framgång. Förstärkning av såval brutto- som rörelsemarginal.