För investerare

Investerarsidorna innehåller all offentliggjord finansiell information och underlätta för våra investerare att skapa sig en korrekt bild av Lammhults Design Group. Vi hjälper dig gärna för att du ska förstå vår verksamhet och våra resultat. Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Morgana