Nyckeltal

Flerårsöversikt (Nyckeltal för hela koncernen)

Enhet201720182019202020212022
Nettoomsättningmkr938,5*1 000,9*1 064,0*818,3827,6937,4
Bruttoresultatmkr320,1*354,8*372,0*256,4290,5318,8
Bruttomarginal%34,1*35,4*35,0*31,335,134,0
Rörelseresultatmkr48,044,875,6-7,739,441,4
Rörelsemarginal%5,0*4,5*7,1*-0,94,84,4
Resultat efter finansiella poster mkr44,335,471,6-15,736,835,2
Nettomarginal%4,7*3,5*6,7*-1,94,43,8
Totalt kapital mkr852,0829,1935,4798,2839,5922,8
Sysselsatt kapital mkr628,3604,8702,0582,5630,1690,3
Operativt kapital mkr610,2582,0677,1565,4595,7638,9
Eget kapital mkr439,4456,0498,3472,9509,3539,8
Avkastning på totalt kapital %5,85,89,5-0,35,45,5
Avkastning på sysselsatt kapital %7,87,912,8-0,47,37,4
Avkastning på operativt kapital %7,97,512,0-1,26,86,7
Avkastning på eget kapital %7,75,111,4-2,35,75,0
Skuldsättningsgradggr0,430,320,380,230,240,28
Andel riskbärande kapital%54,057,755,761,763,060,7
Räntetäckningsgradggr9,83,76,9-0,25,973,59
Soliditet%51,655,153,359,260,758,5
Kassaflöde från löpande verksamhet mkr58,590,468,3118,936,631,5
Investeringar i materiella anläggningstillgångarmkr19,722,816,76,99,811,9
Medelantal anställda personer435414391352321312

*Försäljningsprovisioner till agenter och royalties till designers redovisades tidigare som en reducering av nettoomsättningen. I syfte att få en mer rättvisande bild klassificeras nu försäljningsprovisioner inom kostnad såld vara och royalties till designers klassificeras som försäljningskostnad. I enlighet med IAS 1 har jämförande information räknats om.

Avstämning av nyckeltal ej definierade enligt IFRS

Enhet201720182019202020212022jan-mar 2023apr-jun 2023jul-sep 2023okt-dec 2023
Bruttomarginal
Bruttoresultatmkr320,1*354,8*372,0*256,4290,5318,884,273,2
Nettoomsättningmkr938,5*1000,9*1064,0*818,3827,6937,4259,4231,3
Bruttomarginal%34,1*35,4*35,0*31,335,134,032,531,6
Rörelsemarginal
Rörelseresultatmkr48,044,875,6-7,739,441,48,4-13,7
Nettoomsättningmkr938,5*1000,9*1064,0*818,3827,6937,4259,4231,3
Rörelsemarginal%5,0*4,5*7,1*-0,9 4,84,43,2-5,9
Nettomarginal
Resultat efter finansiella postermkr44,335,471,6-15,736,835,24,2-16,1
Nettoomsättningmkr938,5*1000,9*1064,0*818,3827,6937,4259,4231,3
Nettomarginal%4,7*3,5*6,7*-1,94,43,81,6-7,0
Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansiella postermkr44,335,471,6-15,736,835,3---
Finansiella kostnadermkr-5,0-13,3-12,0-13,1-7,4-13,6---
Genomsnittligt totalt kapitalmkr855845878867819881---
Avkastning på totalt kapital%5,85,89,5-0,35,45,5---
Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster (uppräknat helår)mkr44,335,471,6-15,736,835,216,8-64,4
Finansiella kostnader (uppräknat helår)mkr-5,0-13,3-12,0-13,1-7,4-13,6-24-25,6
Genomsnittligt sysselsatt kapitalmkr635620655642606660676698
Avkastning på sysselsatt kapital%7,87,912,8-0,47,37,46,0-5,6
Avkastning på operativt kapital
Rörelseresultatmkr48,044,875,6-7,739,441,4---
Genomsnittligt operativt kapitalmkr610600630621581617---
Avkastning på operativt kapital%7,97,512,0-1,26,86,7---
Avkastning på eget kapital
Årets resultat (uppräknat helår)mkr32,922,755-11,127,626,1---
Genomsnittligt eget kapitalmkr426445483486491525---
Avkastning på eget kapital%7,75,111,4-2,35,75,0---
Skuldsättningsgrad
Räntebärande skuldermkr190150189110120,7150,7163,8202-
Eget kapitalmkr439456498473509,3539,9542524,4-
Skuldsättningsgradggr0,430,320,380,230,240,280,300,39-
Andel riskbärande kapital
Eget kapitalmkr439456498473509,3539,8---
Uppskjuten skattmkr20,621,522,319,419,619,9---
Balansomslutningmkr852829935798839,5922,8---
Andel riskbärande kapital%54,057,755,761,763,060,7---
Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansiella postermkr44,335,471,6-15,736,835,3---
Finansiella kostnadermkr-5,0-13,3-12,0-13,1-7,4-13,6---
Räntetäckningsgradggr9,83,76,9-0,205,973,59---
Engångs- och omstruktureringsposter
Library Interiorsmkr----0,40-----
Office Interiorsmkr----28,8-0,9---3,8--
Koncerngemensamma funktionermkr----20---5,2--
Justerat rörelseresultatmkr---23,540,3---4,7--
Justerad rörelsemarginal
Justerat rörelseresultatmkr---23,540,3---4,7--
Nettoomsättningmkr---818,3827,6--231,3--
Justerad rörelsemarginal%---2,94,9---2,0--
Nettoskuld
Likvida medelmkr----34,451,642,249
Räntebärande skuldermkr----61,294,5107,2147,4
Räntebärande skulder, IFRS 16mkr----59,656,256,554,5
Nettoskuldmkr----86,499,1121,5152,9