Nyckeltal

Flerårsöversikt (Nyckeltal för hela koncernen)

Enhet201720182019202020212022
Nettoomsättningmkr938,5*1 000,9*1 064,0*818,3827,6937,4
Bruttoresultatmkr320,1*354,8*372,0*256,4290,5318,8
Bruttomarginal%34,1*35,4*35,0*31,335,134,0
Rörelseresultatmkr48,044,875,6-7,739,441,4
Rörelsemarginal%5,0*4,5*7,1*-0,94,84,4
Resultat efter finansiella poster mkr44,335,471,6-15,736,835,2
Nettomarginal%4,7*3,5*6,7*-1,94,43,8
Totalt kapital mkr852,0829,1935,4798,2839,5
Sysselsatt kapital mkr628,3604,8702,0582,5606,3660,3
Operativt kapital mkr610,2582,0677,1565,4595,7
Eget kapital mkr439,4456,0498,3472,9509,3
Avkastning på totalt kapital %5,85,89,5-0,35,4
Avkastning på sysselsatt kapital %7,87,912,8-0,47,37,4
Avkastning på operativt kapital %7,97,512,0-1,26,8
Avkastning på eget kapital %7,75,111,4-2,35,7
Skuldsättningsgradggr0,430,320,380,230,240,28
Andel riskbärande kapital%54,057,755,761,763,0
Räntetäckningsgradggr9,83,76,9-0,25,97
Soliditet%51,655,153,359,260,758,5
Kassaflöde från löpande verksamhet mkr58,590,468,3118,936,631,5
Investeringar i materiella anläggningstillgångarmkr19,722,816,76,99,811,9
Medelantal anställda personer435414391352321312

*Försäljningsprovisioner till agenter och royalties till designers redovisades tidigare som en reducering av nettoomsättningen. I syfte att få en mer rättvisande bild klassificeras nu försäljningsprovisioner inom kostnad såld vara och royalties till designers klassificeras som försäljningskostnad. I enlighet med IAS 1 har jämförande information räknats om.

Avstämning av nyckeltal ej definierade enligt IFRS

Enhet20172018201920202021jan-mar 2022apr-jun 2022jul-sep 2022okt-dec 2022jan-dec 2022
Bruttomarginal
Bruttoresultatmkr320,1*354,8*372,0*256,4290,581,574,269,493,8318,8
Nettoomsättningmkr938,5*1000,9*1064,0*818,3827,6238,5224,6201,5272,9937,4
Bruttomarginal%34,1*35,4*35,0*31,335,134,233,034,434,434,0
Rörelsemarginal
Rörelseresultatmkr48,044,875,6-7,739,415,32,97,715,441,4
Nettoomsättningmkr938,5*1000,9*1064,0*818,3827,6238,5224,6201,5272,9937,4
Rörelsemarginal%5,0*4,5*7,1*-0,9 4,86,41,33,85,64,4
Nettomarginal
Resultat efter finansiella postermkr44,335,471,6-15,736,815,30,15,913,935,2
Nettoomsättningmkr938,5*1000,9*1064,0*818,3827,6238,5224,6201,5272,9937,4
Nettomarginal%4,7*3,5*6,7*-1,94,46,40,02,95,13,8
Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansiella postermkr44,335,471,6-15,736,8----
Finansiella kostnadermkr-5,0-13,3-12,0-13,1-7,4----
Genomsnittligt totalt kapitalmkr855845878867819----
Avkastning på totalt kapital%5,85,89,5-0,35,4----
Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster (uppräknat helår)mkr44,335,471,6-15,736,861,20,423,713,935,2
Finansiella kostnader (uppräknat helår)mkr-5,0-13,3-12,0-13,1-7,4-6,0-14,8-14,6-18,8-13,6
Genomsnittligt sysselsatt kapitalmkr635620655642606627655677660,3660,3
Avkastning på sysselsatt kapital%7,87,912,8-0,47,310,72,35,711,37,4
Avkastning på operativt kapital
Rörelseresultatmkr48,044,875,6-7,739,4----
Genomsnittligt operativt kapitalmkr610600630621581----
Avkastning på operativt kapital%7,97,512,0-1,26,8----
Avkastning på eget kapital
Årets resultat (uppräknat helår)mkr32,922,755-11,127,6----
Genomsnittligt eget kapitalSEK m426445483486491----
Avkastning på eget kapital%7,75,111,4-2,35,7----
Skuldsättningsgrad
Räntebärande skuldermkr190150189110120,7----150,7
Eget kapitalmkr439456498473509,3----539,9
Skuldsättningsgradggr0,430,320,380,230,24----0,28
Andel riskbärande kapital
Eget kapitalmkr439456498473509,3----
Uppskjuten skattmkr20,621,522,319,419,6----
Balansomslutningmkr852829935798839,5----
Andel riskbärande kapital%54,057,755,761,763,0----
Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansiella postermkr44,335,471,6-15,736,8----
Finansiella kostnadermkr-5,0-13,3-12,0-13,1-7,4----
Räntetäckningsgradggr9,83,76,9-0,205,97----
Engångs- och omstruktureringsposter
Library Interiorsmkr----0,40----
Office Interiorsmkr----28,8-0,9----
Koncerngemensamma funktionermkr----20----
Justerat rörelseresultatmkr---23,540,3----
Justerad rörelsemarginal
Justerat rörelseresultatmkr---23,540,3----
Nettoomsättningmkr938,5*1000,9*1064,0*818,3827,6----
Justerad rörelsemarginal%---2,94,9----
Nettoskuld
Likvida medelmkr----34,4---51,6
Räntebärande skuldermkr-----61,2----94,5
Räntebärande skulder, IFRS 16mkr-----59,6----56,2
Nettoskuldmkr-----86,4----99,1