Nyckeltal

Flerårsöversikt (Nyckeltal för hela koncernen)

Enhet20172018201920202021
Nettoomsättningmkr938,5*1 000,9*1 064,0*818,3827,6
Bruttoresultatmkr320,1*354,8*372,0*256,4290,5
Bruttomarginal%34,1*35,4*35,0*31,335,1
Rörelseresultatmkr48,044,875,6-7,739,4
Rörelsemarginal%5,0*4,5*7,1*-0,94,8
Resultat efter finansiella poster mkr44,335,471,6-15,736,8
Nettomarginal%4,7*3,5*6,7*-1,94,4
Totalt kapital mkr852,0829,1935,4798,2839,5
Sysselsatt kapital mkr628,3604,8702,0582,5606,3
Operativt kapital mkr610,2582,0677,1565,4595,7
Eget kapital mkr439,4456,0498,3472,9509,3
Avkastning på totalt kapital %5,85,89,5-0,35,4
Avkastning på sysselsatt kapital %7,87,912,8-0,47,3
Avkastning på operativt kapital %7,97,512,0-1,26,8
Avkastning på eget kapital %7,75,111,4-2,35,7
Skuldsättningsgradggr0,430,320,380,230,24
Andel riskbärande kapital%54,057,755,761,763,0
Räntetäckningsgradggr9,83,76,9-0,25,97
Soliditet%51,655,153,359,260,7
Kassaflöde från löpande verksamhet mkr58,590,468,3118,936,6
Investeringar i materiella anläggningstillgångarmkr19,722,816,76,99,8
Medelantal anställda personer435414391352321

*Försäljningsprovisioner till agenter och royalties till designers redovisades tidigare som en reducering av nettoomsättningen. I syfte att få en mer rättvisande bild klassificeras nu försäljningsprovisioner inom kostnad såld vara och royalties till designers klassificeras som försäljningskostnad. I enlighet med IAS 1 har jämförande information räknats om.

Avstämning av nyckeltal ej definierade enligt IFRS

Enhet20172018201920202021jan-mar 2022apr-jun 2022jan-jun 2022
Bruttomarginal
Bruttoresultatmkr320,1*354,8*372,0*256,4290,581,574,2155,7
Nettoomsättningmkr938,5*1000,9*1064,0*818,3827,6238,5224,6463,1
Bruttomarginal%34,1*35,4*35,0*31,335,134,233,033,6
Rörelsemarginal
Rörelseresultatmkr48,044,875,6-7,739,415,32,918,2
Nettoomsättningmkr938,5*1000,9*1064,0*818,3827,6238,5224,6463,1
Rörelsemarginal%5,0*4,5*7,1*-0,9 4,86,41,33,9
Nettomarginal
Resultat efter finansiella postermkr44,335,471,6-15,736,815,30,115,4
Nettoomsättningmkr938,5*1000,9*1064,0*818,3827,6238,5224,6463,1
Nettomarginal%4,7*3,5*6,7*-1,94,46,40,03,3
Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansiella postermkr44,335,471,6-15,736,8---
Finansiella kostnadermkr-5,0-13,3-12,0-13,1-7,4---
Genomsnittligt totalt kapitalmkr855845878867819---
Avkastning på totalt kapital%5,85,89,5-0,35,4---
Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster (uppräknat helår)mkr44,335,471,6-15,736,861,20,430,8
Finansiella kostnader (uppräknat helår)mkr-5,0-13,3-12,0-13,1-7,4-6,0-14,8-10,4
Genomsnittligt sysselsatt kapitalmkr635620655642606627655655
Avkastning på sysselsatt kapital%7,87,912,8-0,47,310,72,36,3
Avkastning på operativt kapital
Rörelseresultatmkr48,044,875,6-7,739,4---
Genomsnittligt operativt kapitalmkr610600630621581---
Avkastning på operativt kapital%7,97,512,0-1,26,8---
Avkastning på eget kapital
Årets resultat (uppräknat helår)mkr32,922,755-11,127,648,00,424,3
Genomsnittligt eget kapitalSEK m426445483486491507499,3499,3
Avkastning på eget kapital%7,75,111,4-2,35,79,50,14,9
Skuldsättningsgrad
Räntebärande skuldermkr190150189110120,7119,6-156,4
Eget kapitalmkr439456498473509,3526,8-514,4
Skuldsättningsgradggr0,430,320,380,230,240,23-0,30
Andel riskbärande kapital
Eget kapitalmkr439456498473509,3---
Uppskjuten skattmkr20,621,522,319,419,6---
Balansomslutningmkr852829935798839,5---
Andel riskbärande kapital%54,057,755,761,763,0---
Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansiella postermkr44,335,471,6-15,736,8---
Finansiella kostnadermkr-5,0-13,3-12,0-13,1-7,4---
Räntetäckningsgradggr9,83,76,9-0,205,97---
Engångs- och omstruktureringsposter
Library Interiorsmkr----0,40---
Office Interiorsmkr----28,8-0,9---
Koncerngemensamma funktionermkr----20---
Justerat rörelseresultatmkr---23,540,3---
Justerad rörelsemarginal
Justerat rörelseresultatmkr---23,540,3---
Nettoomsättningmkr938,5*1000,9*1064,0*818,3827,6---
Justerad rörelsemarginal%---2,94,9---

*Försäljningsprovisioner till agenter och royalties till designers redovisades tidigare som en reducering av nettoomsättningen. I syfte att få en mer rättvisande bild klassificeras nu försäljningsprovisioner inom kostnad såld vara och royalties till designers klassificeras som försäljningskostnad. I enlighet med IAS 1 har jämförande information räknats om.