Nyckeltal

Flerårsöversikt (Nyckeltal för hela koncernen)

Enhet2017201820192020202120222023
Nettoomsättningmkr938,5*1 000,9*1 064,0*818,3827,6937,4958,5
Bruttoresultatmkr320,1*354,8*372,0*256,4290,5318,8327,9
Bruttomarginal%34,1*35,4*35,0*31,335,134,034,2
Rörelseresultatmkr48,044,875,6-7,739,441,420,9
Rörelsemarginal%5,0*4,5*7,1*-0,94,84,42,2
Resultat efter finansiella poster mkr44,335,471,6-15,736,835,27,3
Nettomarginal%4,7*3,5*6,7*-1,94,43,80,8
Totalt kapital mkr852,0829,1935,4798,2839,5922,8899,8
Sysselsatt kapital mkr628,3604,8702,0582,5630,1690,3702,2
Operativt kapital mkr610,2582,0677,1565,4595,7638,9651,9
Eget kapital mkr439,4456,0498,3472,9509,3539,8519,6
Avkastning på totalt kapital %5,85,89,5-0,35,45,53,5
Avkastning på sysselsatt kapital %7,87,912,8-0,47,37,44,6
Avkastning på operativt kapital %7,97,512,0-1,26,86,73,2
Avkastning på eget kapital %7,75,111,4-2,35,75,00,5
Skuldsättningsgradggr0,430,320,380,230,240,280,35
Andel riskbärande kapital%54,057,755,761,763,060,759,5
Räntetäckningsgradggr9,83,76,9-0,25,973,591,30
Soliditet%51,655,153,359,260,758,557,7
Kassaflöde från löpande verksamhet mkr58,590,468,3118,936,631,530,1
Investeringar i materiella anläggningstillgångarmkr19,722,816,76,99,811,923,2
Medelantal anställda personer435414391352321312300

*Försäljningsprovisioner till agenter och royalties till designers redovisades tidigare som en reducering av nettoomsättningen. I syfte att få en mer rättvisande bild klassificeras nu försäljningsprovisioner inom kostnad såld vara och royalties till designers klassificeras som försäljningskostnad. I enlighet med IAS 1 har jämförande information räknats om.

Avstämning av nyckeltal ej definierade enligt IFRS

Enhet2017201820192020202120222023jan-mar 2024apr-jun 2024jul-sep 2024okt-dec 2024
Bruttomarginal
Bruttoresultatmkr320,1*354,8*372,0*256,4290,5318,8327,970,5
Nettoomsättningmkr938,5*1000,9*1064,0*818,3827,6937,4958,5209,0
Bruttomarginal%34,1*35,4*35,0*31,335,134,034,233,7
Rörelsemarginal
Rörelseresultatmkr48,044,875,6-7,739,441,420,9-9,6
Nettoomsättningmkr938,5*1000,9*1064,0*818,3827,6937,4958,5209,0
Rörelsemarginal%5,0*4,5*7,1*-0,9 4,84,42,2-4,6
Nettomarginal
Resultat efter finansiella postermkr44,335,471,6-15,736,835,27,3-11,9
Nettoomsättningmkr938,5*1000,9*1064,0*818,3827,6937,4958,5209,0
Nettomarginal%4,7*3,5*6,7*-1,94,43,80,8-5,7
Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansiella postermkr44,335,471,6-15,736,835,37,3-
Finansiella kostnadermkr-5,0-13,3-12,0-13,1-7,4-13,6-24,6-
Genomsnittligt totalt kapitalmkr855845878867819881911,3-
Avkastning på totalt kapital%5,85,89,5-0,35,45,53,5-
Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster (uppräknat helår)mkr44,335,471,6-15,736,835,27,3-47,6
Finansiella kostnader (uppräknat helår)mkr-5,0-13,3-12,0-13,1-7,4-13,6-24,6-24,0
Genomsnittligt sysselsatt kapitalmkr635620655642606660696,3710,3
Avkastning på sysselsatt kapital%7,87,912,8-0,47,37,44,6-3,3
Avkastning på operativt kapital
Rörelseresultatmkr48,044,875,6-7,739,441,420,9-
Genomsnittligt operativt kapitalmkr610600630621581617645-
Avkastning på operativt kapital%7,97,512,0-1,26,86,73,2-
Avkastning på eget kapital
Årets resultat (uppräknat helår)mkr32,922,755-11,127,626,12,8-39,6
Genomsnittligt eget kapitalmkr426445483486491525530531,1
Avkastning på eget kapital%7,75,111,4-2,35,75,00,5-7,5
Skuldsättningsgrad
Räntebärande skuldermkr190150189110120,7150,7182,6194,2
Eget kapitalmkr439456498473509,3539,9519,6520,3
Skuldsättningsgradggr0,430,320,380,230,240,280,350,37
Andel riskbärande kapital
Eget kapitalmkr439456498473509,3539,8519,6-
Uppskjuten skattmkr20,621,522,319,419,619,915,9-
Balansomslutningmkr852829935798839,5922,8899,8-
Andel riskbärande kapital%54,057,755,761,763,060,759,5-
Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansiella postermkr44,335,471,6-15,736,835,37,3-
Finansiella kostnadermkr-5,0-13,3-12,0-13,1-7,4-13,6-24,6-
Räntetäckningsgradggr9,83,76,9-0,205,973,591,30-
Engångs- och omstruktureringsposter
Library Interiorsmkr----0,40---
Office Interiorsmkr----28,8-0,9--3,8-
Koncerngemensamma funktionermkr----20--5,2-
Justerat rörelseresultatmkr---23,540,3-29,9-
Justerad rörelsemarginal
Justerat rörelseresultatmkr---23,540,3-29,9-
Nettoomsättningmkr---818,3827,6-958,5-
Justerad rörelsemarginal%---2,94,9-3,1-
Nettoskuld
Likvida medelmkr----34,451,650,360,8
Räntebärande skuldermkr----61,294,5135,5148,4
Räntebärande skulder, IFRS 16mkr----59,656,247,145,8
Nettoskuldmkr----86,499,1132,3133,4