Lammhults Design Group

Lammhults Design Groups verksamhet är organiserad i två affärsområden, Office Interiors och Library Interiors, som utvecklar, marknadsför och säljer möbler och inredningar för moderna lösningar. I båda affärsområdena är design management, innovation och starka varumärken viktiga grundpelare.

Office interiors

Library interiors

Investor relations

Årsredovisningar

Lammhults Design Group

Lammhults Design Groups verksamhet är organiserad i två affärsområden, Office Interiors och Library Interiors, som utvecklar, marknadsför och säljer möbler och inredningar för moderna lösningar. I båda affärsområdena är design management, innovation och starka varumärken viktiga grundpelare.

Office Interiors

Office Interiors arbetar tillsammans med inredningsarkitekter och
återförsäljare. Affärsområdets slutkund är företag och offentlig sektor.
Återförsäljarna utgör en viktig del i försäljningsprocessen fram till slutkund,
som vanligtvis utgörs av företag, myndigheter och organisationer.

 • Nettoomsättning

  SEK 679,7 Mkr (682,6)

 • Rörelseresultat

  SEK 32,3 Mkr (31,6)

67 %

Andel av verksamheten

Varumärken

Library Interiors

Library Interiors levererar helhetslösningar för inredning av bibliotek.
Tillsammans med kund tas ett koncept fram. Library Interiors
slutkunder är huvudsakligen aktörer vars verksamhet finansieras
med offentliga medel, till exempel kommuner.

 • Nettoomsättning

  SEK 342,4 Mkr (284,8)

 • Rörelseresultat

  SEK 43,3 Mkr (24,8)

33 %

Andel av verksamheten

Varumärken