en
sv

Lammhults Design Group

Lammhults Design Groups verksamhet är organiserad i två affärsområden, Office & Home Interiors och Public Interiors, som utvecklar, marknadsför och säljer möbler och inredningar för moderna lösningar. I båda affärsområdena är design management, innovation och starka varumärken viktiga grundpelare.

Office & Home interiors

Public interiors

Investor relations

Årsredovisningar

Lammhults Design Group

Lammhults Design Groups verksamhet är organiserad i två affärsområden, Office & Home Interiors och Public Interiors, som utvecklar, marknadsför och säljer möbler och inredningar för moderna lösningar. I båda affärsområdena är design management, innovation och starka varumärken viktiga grundpelare.

Office & Home interiors

Möbler och inredningar med höga designvärden och starka varumärken som står sig både i Skandinavien och internationellt. Bolagen inom affärsområde Office & Home Interiors utvecklar och marknadsför produkter för både offentliga miljöer och hemmet.

 • Nettoomsättning

  SEK 520.4 miljoner (383.5)

 • Rörelseresultat

  SEK 36.9 miljoner (17.2)

63 %

Andel av verksamheten

Varumärken

Public interiors

Dagens bibliotek och andra offentliga mötesplatser ställer nya krav på inredning och design. Inom affärsområde Public Interiors finns stor kunskap om utvecklingen av offentliga miljöer och en specialistkompetens i att utforma anpassade lösningar.

 • Nettoomsättning

  SEK 244.8 miljoner (237.0)

 • Rörelseresultat

  SEK 23.8 miljoner (20.3)

37 %

Andel av verksamheten

Varumärken

Rapporter och pressmeddelanden

Nytt från koncernen