sv
en

Lammhults Design Group

Lammhults Design Groups verksamhet är organiserad i två affärsområden, Office Interiors och Library Interiors, som utvecklar, marknadsför och säljer möbler och inredningar för moderna lösningar. I båda affärsområdena är design management, innovation och starka varumärken viktiga grundpelare.

Office interiors

Library interiors

Investor relations

Årsredovisningar

Lammhults Design Group

Lammhults Design Groups verksamhet är organiserad i två affärsområden, Office Interiors och Library Interiors, som utvecklar, marknadsför och säljer möbler och inredningar för moderna lösningar. I båda affärsområdena är design management, innovation och starka varumärken viktiga grundpelare.

Office Interiors

Möbler och inredningar med höga designvärden och starka varumärken som står sig både i Skandinavien och internationellt. Bolagen inom affärsområde Office Interiors utvecklar och marknadsför produkter för offentliga miljöer.

 • Nettoomsättning

  SEK 682,6 miljoner (687,6)

 • Rörelseresultat

  SEK 30,5 miljoner (37,2)

70 %

Andel av verksamheten

Varumärken

Library Interiors

Dagens bibliotek och andra offentliga mötesplatser ställer nya krav på inredning och design. Inom affärsområde Library Interiors finns stor kunskap om utvecklingen av offentliga miljöer och en specialistkompetens i att utforma anpassade lösningar.

 • Nettoomsättning

  SEK 284,8 miljoner (242,2)

 • Rörelseresultat

  SEK 24,8 miljoner (10,8)

30 %

Andel av verksamheten

Varumärken

Rapporter och pressmeddelanden

R* = Regulatorisk information

Nytt från koncernen