Hållbarhetsvision

Lammhults Design Groups hållbarhetsvision är att agera för att minska koncernens klimatpåverkan, samtidigt som bolaget är en god förebild vad gäller hållbar utveckling i samhället i stort.

Lammhults möbel, Sunny

I framtiden ser Lammhults Design Group också utökade möjligheter att skapa affärsmodeller som genererar helt nya förutsättningar för cirkularitet till förmån för miljön, samhället och verksamheten. Lammhults Design Group ska vara förstahandsvalet inom branschen när kunder väljer att göra affärer med ansvarstagande, cirkulära och hållbara företag.

Separerbarhet och cirkulära flöden blir därför självklara delar i Lammhults Design Groups affärsmodell. Koncernens miljöpåverkan och livscykelbelastning kommer på så sätt att minska, produkterna kommer att bli mer kostnadseffektiva i en livscykelkostnadsanalys och därmed vinna konkurrenskraft.

Med Lammhults Design Groups medvetna val och strategi ska koncernens produkter vara både aktuella och hållbara, också för nästa generations användare.