Ledning

Vi ansvarar för att ge strategisk rådgivning till styrelsen och säkerställa att företaget uppnår sin finansiella vision, mission och långsiktiga mål.