Lammhults Design Group som investering

Lammhults Design Group

Fem incitament att investera i Lammhults Design Group

1. Förändringar skapar efterfrågan
Lammhults Design Group gynnas av kontinuerliga förändringar på kontorsmarknaden och utformningen av offentliga mötesplatser. Detta gäller oavsett om inredningstrenderna handlar om enskilda rum, kontorslandskap eller att fler arbetar hemifrån. Sådana förändringar skapar efterfrågan på våra produkter.

2. Starka varumärken med fokus på offentliga miljöer och kontor
Lammhults Design Group är tydligt positionerat med egna varumärken, som tillhör några av möbelbranschens starkaste.  Vi är i dag fokuserade på kontraktsmarknaden, men har ett sortiment som även passar för en bredare kundbas.

3. Hållbar innovation och produkt-utveckling skapar tillväxt
För att behålla våra positioner krävs en kontinuerlig innovation och produktutveckling. Med tidlös produktdesign och hög kvalitet är vi väl positionerade för att bidra till minskad resursförbrukning. Vi är också väl positionerade med ”repair, re:use and recycle”, för att möta marknadens förväntan på cirkulära flöden.

4. Finansiell stabilitet ger handlingsfrihet
Lammhults Design Groups låga nettoskuldsättning och höga soliditet utgör en viktig grund för att uppnå organisk och förvärvad tillväxt. Vi har god marknadsinsikt, ett brett nätverk samt en process för att integrera och utveckla förvärv.

5. Delegerat ansvar ger snabbhet och flexibilitet
Gruppen styrs av en koncerngemensam ledning i kombination med ett delegerat affärsmannaskap. Det gör att vi är snabba och flexibla vid omställningar, såväl när marknaden bromsar in som när efterfrågan ökar.