Lammhults Design Group erhåller order i Sverige om cirka 12 miljoner kronor

Lammhults Design Groups dotterbolag Ragnars Inredningar AB har valts ut att leverera ett större projekt till Input Interiör. Inredningen är till en myndighet i Stockholm och innehåller skrivbord och förvaringsmöbler för cirka 800 arbetsplatser. Ordern är på totalt 12 miljoner kronor och förväntas faktureras under andra och tredje kvartalet 2018. Totalleverantör i projektet är Input Interiör. Lammhult den 21 december 2017 Fredrik Asplund VD och koncernchef Frågor besvaras av Fredrik Asplund, vd och koncernchef, telefon 070-862 20 38 eller Michael Grindborn, CFO, telefon 070-670 18 48.   Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen…

Read More

Inbjudan till presentation av Lammhults Design Groups delårsrapport Q3 2017 den 27 oktober

Lammhults Design Group publicerar delårsrapporten för första kvartalet 2017 fredagen den 27 oktober kl. 8.30. Rapporten presenteras av Lammhults Design Groups VD och koncernchef Fredrik Asplund samt CFO Michael Grindborn vid en telefonkonferens den 27 oktober kl. 9.00 För att delta i telefonkonferensen, ring telefonnummer +46 8 5664 2665 UK +44 20 3008 9814 För att följa presentationen via webben använd nedan länk: https://tv.streamfabriken.com/lammhults-design-group-q3-2017 Lammhult den 23 oktober 2017 För ytterligare information, vänligen kontakta: Michael Grindborn, CFO, telefon +46 70-670 18 48 michael.grindborn@lammhultsdesigngroup.com  Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Kundinsikt, innovation, design management, hållbarhet…

Read More

Lammhults Design Group lämnar rapport för det tredjekvartalet den 27 oktober 08.30

Lammhults Design Group vill påminna om att delårsrapport för det tredje kvartalet kommeratt lämnas den 27 oktober 2017, klockan 08.30. Denna information lämnas med anledningav att det förekommit andra, felaktiga datum i marknaden.

Read More

Inbjudan till presentation av Lammhults Design Groups delårsrapport Q2 2017 den 14 juli

Lammhults Design Group publicerar delårsrapporten för det andra kvartalet 2017 fredagen den 14 juli kl.13.00. Rapporten presenteras av Lammhults Design Groups VD och koncernchef Fredrik Asplund vid en telefonkonferens den 14 juli kl. 14.00. För att delta i telefonkonferensen, ring telefonnummer +46 8 5664 2699 eller +44 20 3008 9810 För att följa presentationen via webben använd nedan länk: https://tv.streamfabriken.com/lammhults-design-group-q2-2017  Lammhult den 5 juli 2017 För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Asplund, telefon +46 70 862 20 38 Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Kundinsikt, innovation, design management, hållbarhet och starka varumärken är grunden i…

Read More

Rapport från årsstämma den 27 april 2017

Årsredovisningen för 2016 fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Beslutades att disponera resultatet i enlighet med framlagt förslag innebärande att 2,00 kr per aktie utdelas till aktieägarna. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes tisdagen den 2 maj 2017. Utdelning beräknas ske genom Euroclear Swedens försorg fredagen den 5 maj 2017. Till styrelseledamöter omvaldes Peter Conradsson, Lars Bülow, Jörgen Ekdahl, Maria Bergving och Anders Pålsson, medan nyval skedde av Sofia Svensson, ledande befattningshavare inom Midway Holding AB. Till styrelseordförande omvaldes Anders Pålsson. Till bolagets revisor skedde nyval av Ernst & Young AB, med Franz Lindström som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av…

Read More

Inbjudan till presentation av Lammhults Design Groups delårsrapport Q1 2017 den 27 februari

Lammhults Design Group publicerar delårsrapporten för första kvartalet 2017 torsdagen den 27 april cirka kl.14.00. Rapporten presenteras av Lammhults Design Groups VD och koncernchef Fredrik Asplund samt CFO Stefan Liljedahl vid en telefonkonferens den 27 april kl. 15.30 För att delta i telefonkonferensen, ring telefonnummer +46 8 5664 2693 UK +44 20 3008 9808 För att följa presentationen via webben använd nedan länk: https://tv.streamfabriken.com/lammhults-design-group-q1-2017 Lammhult den 25 februari 2017 För ytterligare information, vänligen kontakta: Stefan Liljedahl, CFO, telefon +46 768 68 46 88 stefan.liljedahl@lammhultsdesigngroup.com  Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Kundinsikt, innovation, design management,…

Read More

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Lammhults Design Group AB (publ), org.nr 556541–2094, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 klockan 17.00 i koncernens lokaler på Lammengatan 2 i Lammhult. Rätt till deltagande i årsstämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 april 2017, dels senast klockan 12.00 fredag den 21 april 2017 anmäla sitt deltagande till bolaget. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman kan göras per post till bolagets adress: Lammhults Design Group AB, Box 75, 360 30 LAMMHULT, eller per e-post info@lammhultsdesigngroup.com. Formulär för anmälan finns…

Read More

Inbjudan till presentation av Lammhults Design Groups bokslutskommuniké 2016 den 8 februari

Lammhults Design Group publicerar bokslutskommunikén för 2016 onsdagen den 8 februari kl.08.30 Rapporten presenteras av Lammhults Design Groups VD och koncernchef Fredrik Asplund samt CFO Stefan Liljedahl vid en telefonkonferens den 8 februari 11.00. För att delta i telefonkonferensen, ring telefonnummer +46 8 5664 2693 UK +44 20 3008 9808 För att följa presentationen via webben använd nedan länk: https://wonderland.videosync.fi/lammhults-design-group-q4-rapport-2016 Lammhult den 6 februari 2016 För ytterligare information, vänligen kontakta: Stefan Liljedahl, CFO, telefon +46 768 68 46 88 stefan.liljedahl@lammhultsdesigngroup.com  Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Kundinsikt, innovation, design management, hållbarhet och starka varumärken…

Read More

Lammhults Design Group erhåller order i Sverige om cirka 18 miljoner

Lammhults Design Groups dotterbolag och senaste förvärv Morgana AB, inom affärsområdet Office & Home Interiors, har valts ut att leverera glaspartier, dörrar och systemväggar till Statens Fastighetsverk i kvarteret Björnen, Stockholm. Ordern är på totalt cirka 18 MSEK och kommer faktureras löpande från och med februari 2017, med sista delen under första kvartalet 2018. Projektet omfattar cirka 800 rum. Totalleverantör i projektet är Peab och arkitektbyrå är White Arkitekter. Lammhult den 19 januari 2017 Lammhults Design Group AB Fredrik Asplund Vd och koncernchef Frågor besvaras av Fredrik Asplund, vd och koncernchef, telefon 070-862 20 38, eller Peter Jiseborn, vd Abstracta…

Read More

Lammhults Design Group erhåller order i Sverige om cirka 16 miljoner

Lammhults Design Groups dotterbolag Ragnars Inredningar AB, Lammhults Möbel AB och Abstracta AB, samtliga inom affärsområdet Office & Home Interiors, har valts ut att leverera möbler och inredning till ett större enskilt kontorsprojekt i Stockholm. Ordern innehåller förvaringsmöbler, sittmöbler, bord, skärmväggar och skrivtavlor. Ordern är på totalt cirka 16 miljoner kronor och förväntas faktureras under det andra kvartalet 2017, eventuellt med ytterligare kompletteringar senare under året. Totalleverantör i projektet är Input Interiör och arkitektbyrå Wingårdh Arkitektkontor. Lammhult den 11 januari 2017 Lammhults Design Group AB Fredrik Asplund Vd och koncernchef Frågor besvaras av Fredrik Asplund, vd och koncernchef, telefon 070-862…

Read More