Sofia Svensson ny VD och Koncernchef för Lammhults Design Group

Som tidigare kommunicerats har Sofia Svensson utsetts till ny VD och Koncernchef för Lammhults Design Group. Sofia tillträder sin tjänst idag den 17 september. Lammhult den 17 september 2018 Frågor besvaras av Sofia Svensson, sofia.svensson@lammhultsdesigngroup.com, 0727-32 32 39.   Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 september 2018 klockan 07.00

Read More

Ny VD och koncernchef för Lammhults Design Group AB

Sofia Svensson har utsetts till ny VD och koncernchef i Lammhults Design Group AB och börjar sin anställning under hösten 2018. Sofia Svensson ersätter Fredrik Asplund som har beslutat att lämna koncernen. ”Vi är väldigt glada att välkomna Sofia att leda Lammhults Design Group. Sofia har varit del av Lammhults Design Groups styrelse sedan april 2017, och tar nu steget att ansvara för verksamheten operativt. Baserat på det gemensamma arbetet i styrelsen får vi med valet av Sofia som nästa VD och koncernchef en kontinuitet i att driva bolaget vidare utifrån uppsatta mål för organisk tillväxt, fortsatta förvärv och ökad…

Read More

Lammhults Design Group etablerar ny designdestination i Stockholm

Sedan drygt ett år tillbaka har Lammhults Design Groups varumärken Abstracta och Lammhults Möbel ett nytt showroom i centrala Stockholm. Nu utökar koncernen med ytterligare ett showroom – i direkt anslutning– där koncernens fem designvarumärken Fora Form, Ire, Morgana, Ragnars och Voice kommer att visa upp sina produkter. Den nya lokalen med en yta på 280 kvadratmeter ligger på Adolf Fredriks kyrkogata 15, centralt i Stockholm. Showroomet är designat och inrett av Spectrum Arkitekter och husets funkiskaraktär ligger till grund för lokalens nya utformning. Färgsättningen går i svart och himmelsblått med utgångspunkt att ingen kulör skär sig mot himlen. Totalt…

Read More

Årsstämma i Lammhults Design Group AB

Beslut vid årsstämma i Lammhults Design Group AB den 26 april 2018 Vid Lammhults Design Groups årsstämma, som hölls idag den 26 april 2018 i Lammhult, fattades följande beslut. Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2017 samt beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017 med 2,00 kr per aktie. Utdelningen beslutades att delas upp på två tillfällen. Som avstämningsdag för den första utdelningen om 1,00 kr fastställdes måndagen den 30 april 2018 och som avstämningsdag för den andra utdelningen om 1,00…

Read More

Lammhults Design Group Hållbarhetsredovisning 2017

Lammhults Design Groups hållbarhetsredovisning för 2017 är nu tillgänglig på koncernens hemsida under https://lammhultsdesigngroup.com/om/hallbarhet/ Frågor besvaras av Fredrik Asplund, vd och koncernchef, telefon 070-862 20 38 eller Michael Grindborn, CFO, telefon 070-670 18 48

Read More

Lammhults Design Group Årsredovisning för 2017

Lammhults Design Groups årsredovisning för 2017 är nu tillgänglig på koncernens hemsida under https://lammhultsdesigngroup.com/investor-relations/finansiella-rapporter/arsredovisningar/ Frågor besvaras av Fredrik Asplund, vd och koncernchef, telefon 070-862 20 38 eller Michael Grindborn, CFO, telefon 070-670 18 48

Read More

Lammhults Design Group erhåller order i Sverige om cirka 12 miljoner kronor

Lammhults Design Groups dotterbolag Ragnars Inredningar AB har valts ut att leverera ett större projekt i Stockholm. Inredningen innehåller skrivbord, konferensbord, akustikskärmar och förvaringsmöbler. Projektinredare och totalleverantör av projektet är Lindelöfs Inredningar (AB Evert Lindelöf). Ordern är på totalt 12 miljoner kronor och förväntas faktureras under tredje kvartalet 2018. Lammhult den 23 mars 2018 Fredrik Asplund VD och koncernchef Frågor besvaras av Fredrik Asplund, vd och koncernchef, telefon 070-862 20 38 eller Michael Grindborn, CFO, telefon 070-670 18 48.   Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella…

Read More

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Lammhults Design Group AB (publ), org.nr 556541–2094, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 klockan 17.00. Årsstämman hålls på Folkets Hus i Lammhult, Växjövägen 5 i Lammhult. ÖPPET HUS ABSTRACTA OCH LAMMHULTS MÖBEL För de som är intresserade håller vi innan stämman öppet hus på bolagen Abstracta AB (Lammengatan 2) och Lammhults Möbel AB (Växjövägen 41). Guidad rundvandring i möbelutställning och produktion anordnas vid två tillfällen kl 15.00 och 15.30 på respektive bolag. Ingen föranmälan krävs, det är bara att komma dit. Rätt till deltagande i årsstämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman…

Read More

Lammhults Design Group erhåller order i Sverige om cirka 13 miljoner kronor

Lammhults Design Groups dotterbolag Morgana AB har valts ut att leverera inredning för ungdomslägenheter till modulbostadsbyggaren Prefament.AB. Ordern är på totalt 13 miljoner kronor och förväntas levereras och faktureras löpande från andra kvartalet 2018 och ett år framåt. Morgana och Prefament har ett framgångsrikt samarbete sedan flera år. Morganas höga produktionsflexibilitet, leveranssäkerhet och kvalitetsnivå har varit viktigt för valet av leverantör. Lammhult den 16 mars 2018 Fredrik Asplund VD och koncernchef Frågor besvaras av Fredrik Asplund, vd och koncernchef, telefon 070-862 20 38 eller Michael Grindborn, CFO, telefon 070-670 18 48.   Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB…

Read More

Lammhults Design Group erhåller två biblioteksorder om totalt 12 miljoner kronor

Lammhults Design Group erhåller två större biblioteksorder i Luxemburg och Kanada om totalt cirka 12 miljoner kronor. Dotterbolagen Schulz Speyer AG och Lammhults Biblioteksdesign A/S, båda inom affärsområdet Public Interiors, har valts ut att leverera biblioteksinventarier till två större biblioteksprojekt. Dels är det “La Maison du Livre” i Luxemburg med en orderstorlek på ca 6,5 MSEK, och dels Calgary Main Library, Kanada, på 5,8 MSEK. Projekten förväntas faktureras under det andra kvartalet 2018. Inredningsexpertisen och erfarenheten av moderna bibliotek inom Public Interiors har varit viktiga beslutsfaktorer i de båda projekten.  Lammhult den 30 januari 2018 Fredrik Asplund VD och koncernchef…

Read More