Norska Fora Form AS, dotterbolag till Lammhults Design Group AB, har tecknat ett nytt ramavtal med Avinor

Den nya terminalen Pir nord på Oslos flygplats inreds med möbler från Fora Form i Ørsta. Vi är stolta över att ha vunnit en ny prestigeorder, värd över 5 MNOK, om hela 1700 sittplatser på Oslos flygplats Gardermoen. Möblerna är en ny version av de terminalmöbler som vi levererade till flygplatsens premiär 1997 – ett avtal som vi med stor glädje har haft ända fram till i dag. Vi hoppas och tror att det nya ramavtalet kommer att ge oss flera positiva effekter under lång tid framöver. Norsk design och tillverkning Terminalmöbeln Transit 24 är utvecklad av Torsteinsen Design AS…

Read More

Ny VD och koncernchef för Lammhults Design Group AB

Fredrik Asplund har anställts som ny VD och koncernchef i Lammhults Design Group AB och börjar sin anställning den 17 augusti 2015. Fredrik Asplund ersätter Anders Rothstein, som beslutat att lämna VD-posten efter sex år. "Vi är mycket nöjda med att kunna anställa en så erfaren och kompetent person för att leda Lammhults Design Group i nästa steg av koncernens utveckling. Huvuduppgiften är att öka takten i den organiska tillväxten såväl som att arbeta med förvärvsmöjligheter och att leverera ökad lönsamhet. Lammhults Design Group är ett mycket gediget företag med många skickliga medarbetare och jag vill tacka avgående VD, Anders…

Read More

Ny VD för Lammhults Möbel AB

Cecilia Hallberg har anställts som ny VD för dotterbolaget Lammhults Möbel AB och börjar sin anställning senast den 1 november 2015. Cecilia kommer närmast från Åhléns, där hon ansvarar för och leder bolagets sortiments- och designutveckling. ”Jag är mycket nöjd med att kunna knyta en så erfaren och kompetent person att leda och utveckla Lammhults Möbel AB på vår fortsatta satsning på̊ lönsam tillväxt. Cecilia har en dokumenterad och gedigen erfarenhet, såväl operationellt som strategiskt, att driva lönsam affärsutveckling som både affärsområdesansvarig och vd. Att Cecilia dessutom har internationell erfarenhet, goda ledarskapskvalitéer samt starkt resultat- och målfokus, ger goda förutsättningar…

Read More

Rapport från årsstämma den 29 april 2015

Årsredovisningen för 2014 fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Beslutades att disponera resultatet i enlighet med framlagt förslag innebärande att 1,50 kr per aktie utdelas till aktieägarna. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes måndagen den 4 maj 2015. Utdelning beräknas ske genom Euroclear Swedens försorg torsdagen den 7 maj 2015. Till styrelseledamöter omvaldes Peter Conradsson, Maria Edsman, Jörgen Ekdahl, Jerry Fredriksson och Anders Pålsson, medan nyval skedde av Maria Bergving. Maria Bergving är Vice President Marketing & Communications inom ASSA ABLOY Group. Till styrelseordförande omvaldes Anders Pålsson. Till bolagets revisor omvaldes KPMG AB, med Emil Andersson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa ordinarie…

Read More