Anna Stålenbring

Ledamot

Ledamot sedan 2020. Född 1961.
Oberoende ledamot i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Civilekonom. Erfarenhet från ett 30-tal år inom ledningen för industriföretag, varav merparten inom Nefabkoncernen. CFO för Nefab i 15 år, då bolaget varit verksamt i såväl noterad som privat miljö.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Troax AB (publ), FM Mattsson Mora Group AB (publ), VBG Group AB (publ), engcon AB (publ), MedicaNatumin AB (publ) och Investment AB Chiffonjén. Aktier i

Lammhults Design Group AB: 4 000 B-aktier