Beatrice K Henriksson

CSO

CSO Lammhults Design Group sedan februari 2024.

Född 1965

Utbildning och yrkeserfarenhet

MBA Copenhagen Business School/INSEAD Paris. Lång och bred erfarenhet av företagande, affärsutveckling och digitalisering. Har drivit egna företag och bland annat varit VD för Svenska Fönster AB som ingår i den danska koncernen Dovista, där hon efter några år blev ansvarig för samtliga svenska verksamheter och ingick även i koncernledningen i Danmark. Gedigen branscherfarenhet genom sitt tidigare engagemang som styrelseledamot för TMF samt sitt nuvarande styrelseuppdrag inom Sunparadise Group AG.

Aktieinnehav i Lammhults Design Group AB: