Susanna Hilleskog

CEO

CEO Lammhults Design Group sedan augusti 2023. Född 1963.

Utbildning och yrkeserfarenhet
Civilekonom från Lunds universitet. Lång operativ erfarenhet av marknads- och försäljningsinriktad verksamhet, internationell verksamhet samt styrelseuppdrag, däribland flertalet ledande befattningar inom Akzo Nobel och Trelleborgkoncernen.

Aktieinnehav i Lammhults Design Group AB: 8 000 B-aktier.