Mikael Kjeldsen

Managing Director Library Interiors

Affärsområdeschef Library Interiors sedan 2013 och anställd i koncernen sedan 1999. Född 1965.

Utbildning och yrkeserfarenhet
Civilekonom. Finansiell utbildning i banksektorn. Har tidigare arbetat som internationell controller i Wittenborg Gruppen A/S 1991–1997 och som ekonomichef i Tresu A/S 1997–1999.

Aktieinnehav i Lammhults Design Group AB: 4 050 B-aktier.