Per Samuelsson

Ordförande sedan 2022

Född 1957.
Oberoende ledamot i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Dotterbolagschef inom Perstorpkoncernen, medlem av PLMs koncernledning som divisionschef, VD och koncernchef för Stålforskoncernen, VD och koncernchef för Beijer Electronics Group.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i BTJ Sverige, ROL och Pågengruppen. Styrelseledamot i Priveq och Skåneägg.

Aktier i Lammhults Design Group AB:
140 000 B-aktier