Stefan Persson

Ledamot

Ledamot sedan 2020. Född 1965.
Oberoende ledamot i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.
VD och egenföretagare i GGAL Group AB.

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Gymnasial ingenjörsutbildning. Lång operativ erfarenhet av organisationsutveckling och LEAN-arbete i administrationsoch produktionsflöden i svenska och polska företag. Tidigare VD och egenföretagare i A-Lackering AB och dess dotterbolag och samt tidigare VD i Inwido Supply AB och dess dotterbolag.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i GGAL Group AB-koncernens bolag, samt delägare och styrelseledamot i utvecklingsbolaget GRAD ApS.

Aktier i Lammhults Design Group AB: 50 000 B-aktier