Stina Nilimaa Wickström

Ledamot

Ledamot sedan 2019. Född 1964.
Oberoende ledamot i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Global designchef för AB Volvokoncernens samtliga varumärken och affärsområden.

Utbildning och yrkeserfarenhet
Industridesignexamen (MFA) från Umeå universitet. Stina har lång operativ erfarenhet av design, produktutveckling och marknadsföring, styrelseuppdrag samt från uppdrag i statliga expertråd, däribland ledande befattningar inom AB Volvokoncernen och Wallvision AB samt som styrelseordförande för Svensk Form och ledamot i Rådet för arkitektur, form och design vid kulturdepartementet.

Övriga styrelseuppdrag 

Aktieinnehav i Lammhults Design Group AB: 400 B-aktier