Kallelse till årsstämma i Lammhults Design Group AB (publ)

Aktieägarna i Lammhults Design Group AB (publ), org.nr 556541–2094, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2024 kl. 17.00 på Abstracta, Lammengatan 2, i Lammhult. Inregistrering börjar kl. 16.30. Aktieägare kan delta i stämman genom poströstning på sätt som beskrivs nedan. Rätt till deltagande i årsstämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 26 april 2024. Därutöver måste aktieägare anmäla sig till årsstämman, på följande sätt. En aktieägare som vill delta i årsstämman genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning ska anmäla…

Read More

Lammhults Design Group AB (publ) rekryterar Beatrice Kortner Henriksson som ny Chief Strategy Officer (CSO)

Beatrice Kortner Henriksson har en lång och bred erfarenhet av företagande, affärsutveckling och digitalisering. Hon har drivit egna företag – från management consulting till produktion av ytterdörrar - och varit VD för Svenska Fönster AB som ingår i den danska koncernen Dovista, där hon efter några år blev ansvarig för samtliga svenska verksamheter och ingick även i koncernledningen i Danmark. Därutöver har Beatrice en gedigen branscherfarenhet genom sitt tidigare engagemang som styrelseledamot för TMF samt sitt nuvarande styrelseuppdrag inom Sunparadise Group AG.  ”Vi är mycket glada över att Beatrice nu blir en del av Lammhults Design Group. Syftet med denna…

Read More

Inbjudan till presentation av Q4-rapport för Lammhults Design Group AB

Lammhults Design Group AB publicerar delårsrapport för januari-december 2023 (Q4-rapport) den 6 februari kl.08.30. Rapporten presenteras av Susanna Hilleskog, CEO och Daniel Tell, tf CFO, vid en web-konferens den 6 februari kl.09.00. Webcast: https://ir.financialhearings.com/lammhults-design-group-q4-report-2023 För ytterligare information, vänligen kontakta Susanna Hilleskog på +46 709 55 13 37 eller Daniel Tell på +46 706 36 75 78

Read More

Lammhults Design Group AB (publ) rekryterar Heidi Niss som ny VD till Fora Form AS

Heidi Niss kommer närmast från rollen som försäljningsdirektör för Vitra Scandinavia AS, med ansvar för försäljning och marknadsutveckling inom kontrakts- och retailmarknaden. Heidi Niss har en lång och gedigen erfarenhet från den nordiska möbel- och inredningsbranschen. ”Vi är väldigt glada över att få välkomna Heidi till Fora Form och Lammhults Design Group. Med sin mångåriga erfarenhet inom försäljning, marknadsföring, designprocesser och ledarskap, ett brett nätverk och inte minst personliga egenskaper, kommer Heidi att ha en viktig roll i vår framtida resa både för Fora Form och som en resurs i koncernledningen för Lammhults Design Group”, säger Susanna Hilleskog, VD och…

Read More

Lammhults Design Group AB (publ) rekryterar Jesper Langebro som Chief Financial Officer (CFO)

Jesper Langebro kommer senast från tjänsten som CFO för Diabkoncernen. Därutöver har Jesper bred och gedigen finansbakgrund, däribland som CFO för Junckerskoncernen, PolyPeptide Group samt rollen som Business Area CFO inom Thule Group. ”Vi är mycket glada över att Jesper Langebro nu blir en del av Lammhults Design Group. Jesper kommer med sin erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper ha en viktig roll i framtida satsningar inom hela koncernen”, säger Susanna Hilleskog, VD och koncernchef. Jesper Langebro tillträder rollen som CFO senast i juni 2024. Befattningen ingår i koncernledningen och rapporterar till VD och koncernchef för Lammhults Design Group. Han efterträder…

Read More

Valberedning inför Lammhults Design Groups årsstämma 2024 utsedd

Lammhults Design Group AB meddelar härmed att en valberedning utsetts inför årsstämman 2024. Valberedningen har i uppgift att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning. De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera. Valberedningen inför årsstämman 2024 utgörs av: · Santhe Dahl, utsedd av Scapa Capital AB · Jerry Fredriksson, utsedd av Canola AB · Sune Lundqvist, utsedd av Input Interiör Sweden AB · Oskar Berglund, utsedd av Spiltan Fonder Santhe Dahl har utsetts till valberedningens ordförande. Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via…

Read More

Inbjudan till presentation av Q3-rapport för Lammhults Design Group AB

Lammhults Design Group AB publicerar delårsrapport för januari-september 2023 (Q3-rapport) den 26 oktober kl.14.30. Rapporten presenteras av Susanna Hilleskog, CEO och Carolina Nerman, CFO, vid en web-konferens den 26 oktober kl.15.00. Webcast: https://ir.financialhearings.com/lammhults-design-group-q3-report-2023 För ytterligare information, vänligen kontakta Susanna Hilleskog på +46 709 55 13 37 eller Carolina Nerman på +46 702 41 30 06

Read More

Lammhults Design Groups ordförande Per Samuelsson förvärvar 100 000 aktier

Lammhults Design Group har underrättats om att styrelseordförande Per Samuelsson har förvärvat 100 000 B-aktier. Säljare av aktierna är Scapa Capital AB, Input Interiör AB, Canola AB, Peter Conradsson samt Roger Conradsson, som är större ägare i bolaget. När Per Samuelsson vill stärka sitt engagemang ytterligare genom en investering i Lammhults Design Group ställer vi gärna upp och säljer en del av vårt långsiktiga innehav i bolaget, säger Peter Conradsson som representant för huvudägarna. [Överlåtelsen har gjorts till kursen 26,7 kr, vilket motsvarar den genomsnittliga volymvägda genomsnittskursen under de senaste fem handelsdagarna (17/7-21/7) och motsvarar ett totalt värde av 2,67 mkr.]…

Read More

Carolina Nerman avgår som CFO för Lammhults Design Group

Carolina Nerman, som sedan 2021 är CFO för Lammhults Design Group och medlem i koncernledningen, har valt att avsluta sin anställning för ett uppdrag i en annan bransch. Carolina Nerman kommer att lämna koncernen senast vid kommande årsskifte och en process för att rekrytera en efterträdare har startats.

Read More

Inbjudan till presentation av Q2-rapport för Lammhults Design Group AB

Lammhults Design Group AB publicerar delårsrapport för januari-juni 2023 (Q2-rapport) den 14 juli kl.13.30. Rapporten presenteras av CEO, Daniel Tell, och CFO, Carolina Nerman, vid en web-konferens den 14 juli kl.14.00. Webcast: https://ir.financialhearings.com/lammhults-design-group-q2-2023 För ytterligare information, vänligen kontakta Daniel Tell på +46 706 36 75 78 eller Carolina Nerman på +46 702 41 30 06

Read More