Lammhults Design Group stärker sin position inom akustik och arbetsmiljö – förvärvar svenska S-Line Office AB

Lammhults Design Group förvärvar merparten av tillgångarna i S-Line Office AB med huvudkontor och tillverkning i Hallsberg. Kollektionen består av akustikprodukter för kontor samt receptionsdiskar. S-Line omsatte 20 MSEK under 2015. Köpeskillingen är 2,7 MSEK. Köpet genomförs av Lammhults Design Groups dotterbolag Abstracta AB inom affärsområdet Office & Home Interiors. ”Köpet kommer att både stärka och bredda Abstractas ledande ställning inom akustik och inspirerande kontorsmiljöer”, säger Fredrik Asplund, vd och koncernchef för Lammhults Design Group. ”Köpet är en inkråmsaffär via konkursförvaltare och inkluderar rätt till varumärke, produkter och andra immateriella rättigheter, inventarier samt maskiner för fortsatt drift och produktion i…

Read More

Förtydligande av tidigare pressmeddelande – Lammhults Design Group förvärvar svenska Ragnars Inredningar AB

Lammhults Design Group förvärvar samtliga aktier i designmöbelföretaget Ragnars Inredningar med huvudkontor och produktion i Forserum, strax öster om Jönköping. Ragnars omsatte cirka 77 MSEK under 2015/16 med ett rörelseresultat på cirka 9 MSEK. Bolaget har 35 anställda. Köpeskillingen är 50 MSEK med en möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 15 MSEK inom högst tre år. Dessutom tar Lammhults Design Group över Ragnars nettokassa om 10,4 MSEK. Ragnars grundades på 1950-talet och köptes 1978 av Gustav Ragnar. Varumärket ”Ragnars” föddes 2001. Idag är bolaget fokuserat på designade kontorsmöbler till den offentliga marknaden. Huvudmarknad är Sverige, större exportmarknader är Norge, Danmark samt Tyskland.…

Read More

Lammhults Design Group förvärvar svenska Ragnars Inredningar AB – stärker sin position inom offentliga miljöer

Lammhults Design Group förvärvar samtliga aktier i designmöbelföretaget Ragnars Inredningar med huvudkontor och produktion i Forserum, strax öster om Jönköping. Ragnars omsatte cirka 77 MSEK under 2015/16 med ett rörelseresultat på cirka 9 MSEK. Bolaget har 35 anställda. Ragnars grundades på 1950-talet och köptes 1978 av Gustav Ragnar. Varumärket ”Ragnars” föddes 2001. Idag är bolaget fokuserat på designade kontorsmöbler till den offentliga marknaden. Huvudmarknad är Sverige, större exportmarknader är Norge, Danmark samt Tyskland. Ragnars konsolideras per 1 juni 2016 och kommer att vara ett självständigt bolag och varumärke inom affärsområdet Office & Home Interiors. Förvärvet ger en positiv effekt på…

Read More

Rapport från årsstämma den 28 april 2016

Årsredovisningen för 2015 fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Beslutades att disponera resultatet i enlighet med framlagt förslag innebärande att 1,75 kr per aktie utdelas till aktieägarna. Som  avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes måndagen den 2 maj 2016. Utdelning beräknas ske genom Euroclear Swedens försorg fredagen den 6 maj 2016. Till styrelseledamöter omvaldes Peter Conradsson, Maria Edsman, Jörgen Ekdahl, Maria Bergving och Anders Pålsson, medan nyval skedde av Lars Bülow, tidigare Brand & Design Director Lammhults Design Group och VD Lammhults Möbel. Till styrelseordförande omvaldes Anders Pålsson. Till bolagets revisor omvaldes KPMG AB, med Emil Andersson som huvudansvarig revisor, för tiden…

Read More

Inbjudan till presentation av Lammhults Design Groups delårsrapport Q1 2016 den 28 april

Lammhults Design Group publicerar delårsrapporten för det första kvartalet 2016 torsdagen den 28 april cirka kl.13.30. Rapporten presenteras av Lammhults Design Groups VD och koncernchef Fredrik Asplund samt CFO Stefan Liljedahl vid en telefonkonferens den 28 april kl. 15.30. För att delta i telefonkonferensen, ring telefonnummer +46 8 5664 2695 eller +44 20 3008 9819 För att följa presentationen via webben använd nedan länk: http://cloud.magneetto.com/wonderland/2016_0428_Lammhults_Design_Group_Q1_rapport/view Lammhult den 22 april 2016 För ytterligare information, vänligen kontakta: Stefan Liljedahl, CFO, telefon +46 768 68 46 88 stefan.liljedahl@lammhultsdesigngroup.com Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Kundinsikt, innovation, design…

Read More

Lammhults Design Group representeras på Salone del Mobile, 12-17 april i Milano, genom dotterbolaget Lammhults Möbel AB

Dotterbolaget Lammhults Möbel AB har funnits representerat i Milano i över trettio år under den största årliga designhändelsen i världen, Salone del Mobile, som nu äger rum för 55:e gången. Tillsammans med flera av branschens viktigaste, internationella varumärken ställer Lammhults ut i hall 16, och i monter D22 presenterar företaget sin senaste kollektion. Lammhults har en exportandel på drygt 40 % och ambitionen är att öka denna siffra ytterligare. Milano är en viktig mötesplats för befintliga och nya, internationella affärskontakter. På årets mässa visar Lammhults nyheter från såväl befintliga formgivare som helt nya designsamarbeten. Nya, internationella designsamarbeten:Den tyska formgivarduon Marcus…

Read More

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Lammhults Design Group AB (publ), org.nr 556541-2094, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2016 klockan 17.00 i koncernens lokaler på Lammengatan 2 i Lammhult. Rätt till deltagande i årsstämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 april 2016, dels senast klockan 12.00 fredag den 22 april 2016 anmäla sitt deltagande till bolaget. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman kan göras per post till bolagets adress: Lammhults Design Group AB, Box 75, 360 30 LAMMHULT, per fax 0472-26 96 73 eller per e-post…

Read More

Nytt datum för Lammhults Design Groups bokslutskommuniké: den 12 februari 2016

Lammhults Design Group kommer att lämna bokslutskommuniké för 2015 den 12 februari 2016. Tidigare kommunicerat datum var den 6 februari 2016. Årsstämma kommer att hållas den 28 april 2016 i Lammhult. Samma datum kommer även rapporten för det första kvartalet 2016 att lämnas. Lammhult den 6 november 2015 Lammhults Design Group AB Fredrik Asplund VD och koncernchef Frågor besvaras av Fredrik Asplund, VD och koncernchef, telefon 070-862 20 38, eller Stefan Liljedahl, CFO, telefon 076-868 46 88 Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2015 klockan 10:00

Read More

Lammhults Design Group flyttar Ire Möbel ABs produktion i Tibro till Lammhult

Förhandling har inletts om att flytta Ires produktion i Tibro till Lammhults Möbel ABs produktionsanläggning i Lammhult. Ire Möbel AB blir kvar i Tibro med ledning, försäljning, marknad och utveckling. Produktionsflytten kommer att vara genomförd till halvårsskiftet 2016.  Samtliga 11 medarbetare i produktionen kommer att erbjudas att flytta med.  Konsolideringen av produktionen till Lammhult, där en framgångsrik utveckling av ett industrialiserat möbelhantverk genomförts, möjliggör fortsatt flexibel och orderstyrd tillverkning i Sverige. Åtgärden stödjer Ires tillväxtplan att med tidlösa och hållbara produkter ge medvetna konsumenter tillgång till stor valfrihet med fortsatt korta leveranstider. Produktionsflytten i kombination med pågående strukturåtgärder i Lammhults…

Read More

Ny VD för Abstracta AB

Peter Jiseborn har anställts som ny VD för dotterbolaget Abstracta AB och han börjar sin anställning den 1 februari 2016. Peter kommer närmast från Swedese Möbler AB, där han varit VD sedan 2004. Innan dess var han VD för Söderbergs Möbler AB under fyra år. ”Vi är mycket glada att kunna meddela att en så erfaren och kompetent person som Peter kommer att leda och utveckla Abstracta AB. Peter har en dokumenterad och gedigen erfarenhet, såväl operationellt som strategiskt, att driva lönsam affärsutveckling. Peters engagerande ledarskap och starka resultat- och målfokus, ger goda förutsättningar för fortsatt framgång för Abstracta AB”,…

Read More