Inbjudan till presentation av Q3-rapport för Lammhults Design Group AB

Lammhults Design Group AB publicerar delårsrapport för januari-september 2023 (Q3-rapport) den 26 oktober kl.14.30. Rapporten presenteras av Susanna Hilleskog, CEO och Carolina Nerman, CFO, vid en web-konferens den 26 oktober kl.15.00. Webcast: https://ir.financialhearings.com/lammhults-design-group-q3-report-2023 För ytterligare information, vänligen kontakta Susanna Hilleskog på +46 709 55 13 37 eller Carolina Nerman på +46 702 41 30 06

Read More

Lammhults Design Groups ordförande Per Samuelsson förvärvar 100 000 aktier

Lammhults Design Group har underrättats om att styrelseordförande Per Samuelsson har förvärvat 100 000 B-aktier. Säljare av aktierna är Scapa Capital AB, Input Interiör AB, Canola AB, Peter Conradsson samt Roger Conradsson, som är större ägare i bolaget. När Per Samuelsson vill stärka sitt engagemang ytterligare genom en investering i Lammhults Design Group ställer vi gärna upp och säljer en del av vårt långsiktiga innehav i bolaget, säger Peter Conradsson som representant för huvudägarna. [Överlåtelsen har gjorts till kursen 26,7 kr, vilket motsvarar den genomsnittliga volymvägda genomsnittskursen under de senaste fem handelsdagarna (17/7-21/7) och motsvarar ett totalt värde av 2,67 mkr.]…

Read More

Carolina Nerman avgår som CFO för Lammhults Design Group

Carolina Nerman, som sedan 2021 är CFO för Lammhults Design Group och medlem i koncernledningen, har valt att avsluta sin anställning för ett uppdrag i en annan bransch. Carolina Nerman kommer att lämna koncernen senast vid kommande årsskifte och en process för att rekrytera en efterträdare har startats.

Read More

Inbjudan till presentation av Q2-rapport för Lammhults Design Group AB

Lammhults Design Group AB publicerar delårsrapport för januari-juni 2023 (Q2-rapport) den 14 juli kl.13.30. Rapporten presenteras av CEO, Daniel Tell, och CFO, Carolina Nerman, vid en web-konferens den 14 juli kl.14.00. Webcast: https://ir.financialhearings.com/lammhults-design-group-q2-2023 För ytterligare information, vänligen kontakta Daniel Tell på +46 706 36 75 78 eller Carolina Nerman på +46 702 41 30 06

Read More

Nytt antal röster i Lammhults Design Group

Under juni månad 2023 har, på aktieägares begäran och i enlighet med bolagets bolagsordning, 5 000 aktier av serie A omvandlats till aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår efter omvandlingen till 18 337 286. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår efteromvandlingen till 8 448 104, varav 1 098 798 aktier av serie A och 7 349 306 aktier av serie B. Denna information är sådan som Lammhults Design Group är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2023 kl. 09.00 CEST.  

Read More

Information om fastställt datum för VD-byte i Lammhults Design Group samt meddelande om kommande förändring i ledningen av Fora Form

Som tidigare kommunicerats kommer Daniel Tell lämna posten som VD och koncernchef för Lammhults Design Group och Susanna Hilleskog kommer tillträda motsvarande position den 1 augusti 2023. Thomas Haram, som sedan 2018 är VD för koncernens norska bolag Fora Form AS och medlem i koncernledningen, har valt att avsluta sin tjänst för ett uppdrag i en annan bransch. Thomas kommer att lämna Fora Form senast i november 2023 och en process för att rekrytera hans efterträdare har startats.

Read More

Kommuniké från årsstämma i Lammhults Design Group

Idag, onsdagen den 3 maj 2023, hölls årsstämma i Lammhults Design Group AB (publ). Följande huvudsakliga beslut fattades. Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022 med 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 5 maj 2023. Stämman beslutade vidare om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022. Val och arvodering av styrelse och revisor Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Per Samuelsson, Peter Conradsson, Stina Nilimaa Wickström, Stefan Persson och Anna Stålenbring samt nyvaldes Annica…

Read More

Inbjudan till presentation av Q1-rapport för Lammhults Design Group AB

Lammhults Design Group AB publicerar delårsrapport för januari-mars 2023 (Q1-rapport) den 26 april kl.14.00. Rapporten presenteras av CEO, Daniel Tell, och CFO, Carolina Nerman, vid en web-konferens den 26 april kl.14.30. Webcast: https://ir.financialhearings.com/lammhults-design-group-q1-2023 För ytterligare information, vänligen kontakta Daniel Tell på +46 706 36 75 78 eller Carolina Nerman på +46 702 41 30 06

Read More

Kallelse till årsstämma i Lammhults Design Group AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Lammhults Design Group AB (publ) Aktieägarna i Lammhults Design Group AB (publ), org.nr 556541–2094, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2023 kl. 17.00 på Abstracta, Lammengatan 2, i Lammhult. Inregistrering börjar kl. 16.30. Rätt till deltagande i årsstämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 24 april 2023, dels senast fredagen den 28 april 2023 anmäla sitt deltagande till bolaget. För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom…

Read More

Susanna Hilleskog ny VD och koncernchef för Lammhults Design Group

Styrelsen för Lammhults Design Group AB (publ) (”Lammhults Design Group”) har idag beslutat att utse Susanna Hilleskog till VD för bolaget. Susanna Hilleskog tillträder posten snarast, dock senast under oktober månad 2023. Hon efterträder Daniel Tell, som lämnar Lammhults Design Group efter att ha varit anställd sedan 2019 och VD och koncernchef sedan april 2021. Daniel Tell kommer att fortsätta som extern rådgivare till koncernen efter att anställningen har upphört. ”Jag och styrelsen har under en längre tid fört diskussioner om koncernens framtid och vi har nu gemensamt kommit fram till att det är dags för nästa steg i verksamhetens…

Read More