Rapport - 25.04.2019

1 januari – 31 mars 2019  Lammhults Design Group

              januari-mars             april-mars   Helår       
Mkr                                 2019          2018         2018/2019     2018            
Nettoomsättning 222,8 231,8 955,5 964,5
Rörelseresultat 11,3 9,3 46,8 44,8
Rörelsemarginal 5,1% 4,0% 4,9% 4,6%
Resultat före skatt 10,9 6,9 39,4 35,4
Resultat efter skatt 8,7 5,4 26,0 22,7
Resultat per aktie, kr 1,03 0,64 3,93 2,69
Orderingång 216,1 217,9 975,1 976,9
Orderstock 184,9 176,9 203,3