Pressmeddelande - 07.07.2023

Carolina Nerman avgår som CFO för Lammhults Design Group

Carolina Nerman, som sedan 2021 är CFO för Lammhults Design Group och medlem i koncernledningen, har valt att avsluta sin anställning för ett uppdrag i en annan bransch. Carolina Nerman kommer att lämna koncernen senast vid kommande årsskifte och en process för att rekrytera en efterträdare har startats.