Rapport - 15.07.2022

Q2 Rapport 2022 – Fokus på långsiktig framgång

1 april - 30 juni

Nettoomsättningen uppgick till 224,6 mkr (185,3) Rörelseresultatet uppgick till 2,9 mkr (1,3) Rörelsemarginalen uppgick till 1,3% (0,7) Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (0,11)

”Koncernen har det senaste året kontinuerligt redovisat ökad omsättning och trenden fortsatte i det andra kvartalet. Vår produktportfölj är väl anpassad till hög efterfrågan på funktionella och designmässigt tilltalande kvalitetsmöbler. Tillväxten i kvartalet var drygt 21% jämfört med samma period föregående år och försäljningen uppgick till 225 mkr (185).

I kvartalet ökade rörelseresultatet till 2,9 mkr (1,3), samtidigt som rörelsemarginalen förstärktes till 1,3% (0,7). Det resultat som koncernen redovisar i kvartalet är jag naturligtvis inte nöjd med, utan vi siktar högre genom att göra satsningar för framtiden. Investeringar görs i varumärkesstärkande marknadsföring, digitalisering och säljdrivande aktiviteter. Förbättringar görs även inom hållbarhetsområdet, där viktiga områden är systematiserad uppföljning och utveckling av cirkulära produkter.

Med korta beslutsvägar, är vi flexibla och anpassningsbara och har dessutom en stark balansräkning med låg skuldsättning, vilket gör att vi står starka när räntor och kostnadsökningar ger avtryck på konjunkturen. Vår starka finansiella ställning medger samtidigt möjligheter att genomföra förvärv när tillfälle ges. Våra produkter ska ha en tilltalande design, men områden som exempelvis hållbarhet, kundinsikt, leverantörsbemötande, innovation samt personalpolitik är lika viktiga att inkludera i kvalitetskonceptet. Med design som affärsstrategi handlar framgång om att erbjuda hög kvalitet i allt vi gör och de närmaste åren kommer att utmärkas av ökat fokus på lönsam tillväxt och investeringar som förstärker denna utveckling.” Daniel Tell VD och koncernchef Denna information är sådan som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15/7 2022 kl. 14:00 CET.