Pressmeddelande - 31.05.2024

Förändring av antalet aktier och röster i Lammhults Design Group AB

 

Som tidigare offentliggjorts har styrelsen i Lammhults Design Group AB genomfört en nyemission av 7 950 C-aktier. Antalet aktier och röster i bolaget har därmed ändrats. Nyemissionen genomfördes som ett led i bolagets långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram LTI 2023/2026.

 

Per 31 maj 2024 uppgår det totala antalet aktier i Lammhults Design Group AB till 8 456 054, varav 1 098 798 är A-aktier, med tio röster per aktie, 7 349 306 är B-aktier, med en röst per aktie, och 7 950 är C-aktier, med en röst per aktie. Antalet röster i bolaget uppgår därmed till 18 345 236.

 

Denna information är sådan som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2024 kl. 08:45 CEST.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Susanna Hilleskog, VD och koncernchef

Tel: +46 709 55 13 37

 

 

Om Lammhults Design Group

 

Lammhults Design Group är en svensk möbelkoncern som utvecklar produkter för inredning av offentliga miljöer och kontor. Verksamheten är organiserad i två affärsområden, Office Interiors och Library Interiors. Koncernen skapar lönsam tillväxt genom långsiktigt ägande av möbel- och inredningsföretag. Grunden för verksamheten ligger i design, innovation, hållbarhet och kundinsikt. I portföljen finns några av Skandinaviens starkaste varumärken och produkterna utvecklas tillsammans med branschens främsta formgivare. Lammhults Design Group är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap.

 

Läs mer på www.lammhultsdesigngroup.com