Pressmeddelande - 17.06.2024

Förändringar i VD-positionen i Lammhults Möbel AB

 

Lammhults Design Group AB meddelar att Åsa van Drumpt idag, den 17 juni 2024, lämnar Lammhults Design Group efter närmare tre år som VD för dotterbolaget Lammhults Möbel AB. Åsa van Drumpt har varit medlem i Lammhults Design Groups koncernledning sedan 2021.

 

Beatrice Kortner Henriksson har utnämnts till tillförordnad VD för Lammhults Möbel AB. Hon startade sin karriär i koncernen tidigare i år och har sedan dess innehaft befattning som CSO för Lammhults Design Group.

 

”Åsa har under åren hos oss bidragit positivt till verksamheten och vi önskar Åsa lycka till i framtiden. Beatrice, som nyligen anslöt sig till koncernen och tjänstgjort som CSO, har redan visat sig vara en stark ledare med en klar vision för koncernens framtid. Vi ser fram emot att vidareutveckla vårt koncernsamarbete, genomlysa och effektivisera vår verksamhet, samt skapa utrymme för innovation och nytänkande. Tillsammans är vi väl positionerade för att möta framtiden med optimism”, säger VD och koncernchef Susanna Hilleskog.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Susanna Hilleskog, VD och koncernchef

Tel: +46 709 55 13 37

 

 

Om Lammhults Design Group

 

Lammhults Design Group är en svensk möbelkoncern som utvecklar produkter för inredning av offentliga miljöer och kontor. Verksamheten är organiserad i två affärsområden, Office Interiors och Library Interiors. Koncernen skapar lönsam tillväxt genom långsiktigt ägande av möbel- och inredningsföretag. Grunden för verksamheten ligger i design, innovation, hållbarhet och kundinsikt. I portföljen finns några av Skandinaviens starkaste varumärken och produkterna utvecklas tillsammans med branschens främsta formgivare. Lammhults Design Group är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap.

 

Läs mer på www.lammhultsdesigngroup.com