Pressmeddelande - 30.09.2021

Förändringar i VD-positionerna i Abstracta AB och Lammhults Möbel AB

Lammhults Design Group AB meddelar att Peter Jiseborn idag, den 30 september 2021, lämnar Lammhults Design Group efter drygt fem år som VD för dotterbolaget Abstracta AB. De senaste två åren har Peter även varit VD för dotterbolaget Lammhults Möbel AB. Peter Jiseborn har varit medlem i Lammhult Design Groups koncernledning sedan 2019.

Yngvi Fridriksson har utnämnts till tillförordnad VD för Abstracta AB och Åsa van Drumpt har utnämnts till tillförordnad VD för Lammhults Möbel AB. Befattningarna ingår i Lammhult Design Groups koncernledning. Yngvi Fridriksson har varit anställd i koncernen i 27 år och har under de senaste 5 åren innehaft rollen som COO i Abstracta. Åsa van Drumpt startade sin karriär i koncernen 2001 och har sedan 2011 innehaft befattning som marknadschef i Abstracta samtidigt som hon under de senaste åren även har haft befattning som marknadschef i Lammhults Möbel.

”Peter har under åren hos oss bidragit positivt till verksamheten med sitt breda kunnande inom design och produktutveckling och vi önskar Peter lycka till i framtiden. Med Yngvi och Åsa i ledande befattningar, säkerställer vi fortsatt kontinuitet av de båda bolagens utveckling och förändringsarbete”, säger VD och koncernchef Daniel Tell.