Pressmeddelande - 01.02.2021

Inbjudan till presentation av Lammhults Design Groups bokslutskommuniké för 2020

Lammhults Design Group AB publicerar bokslutskommunikén för 2020 den 9 februari kl.08.30. 

Rapporten presenteras av CEO, Sofia Svensson, och CFO, Daniel Tell, via en web/tele-konferens den 9 februari kl.09.00. 

Webcast:https://tv.streamfabriken.com/lammhults-design-group-q4-2020
Tele Sverige: +46 8 5664 2693 
Tele UK: +44 33 3300 9270
 

För ytterligare information, vänligen kontakta Sofia Svensson på +46 727 32 32 39 eller Daniel Tell på +46 706 36 75 78